پ ن پ

پ ن پ

 1. “رفتم داروخونه میگم شامپو ضد ریزش میخوام. میگه واسه موهاتون؟! گفتم پ ن پ، میخوام دورتادور سقف ساختمونمون بزنم موقع زلزله ریزش نکنه خونه خراب بشیم :|”
 2. “خواهرم از بیرون میاد خونه… نشستم پشت سیستم… میگه کامپیوتر روشن کردی؟؟؟ پ نه پ دکتر گفته بشین جلوی مانیتور خاموش زل بزن بهش, واسه چشات خوبه…!”
 3. ” تو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صدای خفن. مامان اومده می گه چیزی شکوندی؟ پَ نه پَ، شیشه نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین!”
 4. “به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام. میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟ پ نه پ منظورم کامیونو تراکتورو ایناست!”
 5. “گوشیمو سایلنت کردم، رو میز میلرزه … میگه داره زنگ میخوره ؟!؟! پَ نه پَ خربزه خورده فکر اینجاشو نکرده”
 6. “قمقمه پ ن پ قم لاس وگاسه!!!”
 7. “دارم سیگار میکشم مامور اومده میگه داری سیگار میکشی؟ میگم پَ نَ پَ دارم علامت میدم سرخپوستای قبیله بغلی بفهمن ما اینحائیم. گفت پدر سگ اهل فیسبوکم که هستی سوار شو بریم….گفتم کلانتری ؟ گفت پَ نَ پَ بریم قبیله بغلی بگیم آوردیمت، لازم نیست دیگه شما تو زحمت بیوفتین “
 8. بابام از اداره زنگ زده خونه بعد کلی احوال پرسی میگه معین خودتی؟ میگم: پََ نه پََ به سیستم تلفنباک بانک تجارت خوش آمدید برای پرداخت قبوض شماره 1،برای اطلاع از موجودی حساب شماره 2….گفت زهر مار و قطع کرد. دیدم ظهر عصبانی اومد توی اتاق منم پای پََ نه پََ بودم گفت اگه یه بار دیگه بگی پََ نه پََ دیگه تو این خونه نمیخوابی….گفتم یعنی بیرونم میکنی بابا؟ گفت پَ ن پَ خونه رو عوض میکنم بزغاله
 9. “سر امتحان برگه تقلبم رو در اوردم و داشتم از روش می نوشتم مراقب میگه :تقلبه؟ میگم :پ ن پ دعای ابوحمزه ثمایه….”
 10. “دختره داره غرق ميشه ميگم دستتو بده به من ميگه مي خواي نجاتم بدي؟ پََ نه پََ ميخوام واست لاک بزنم”
 11. آخه تو آدمی؟؟؟؟؟ – پَ نه پَ؛ تو آدمی! بخشهایی از مکالمۀ آدم و حوا !
 12. “ساعت ۱۰ شب رسیدم خونه، بابام می گه الان اومدی خونه؟ پَ نه پَ، دو ساعت پیش اومدم، الان تکرارش داره پخش می شه!”
 13. “چندیست دچار درد و ماتم شده ام چون شمع که میسوزد، کم شده ام گفتا نکند که عاشق من شده ای گفتم پ نه پ عاشق عمت شده ام”
 14. “به دوستم میگم یه ذره حجابت و درست کن… میگیرنت! میگه کی؟ پلیس؟ پ ن پ دست اندرکاران شبکه فشن تی وی”
 15. “رفتم خونه دیدم ماهی از تنگ افتاده بیرون،داداشم میگه یعنی مرده؟ میگم پََ نَ پََ دوگانه سوزش کردم وقتی آب نیست با هوا کار میکنه”
 16. “رفتم جلسه ثبت نام ۲ ساعت وایسادم. یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پ ن پ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم!”
 17. “مهمون اومده خونمون جلوش پا شدیم میگه بشینید توروخدا برای من پاشدید؟ په نه په همینجوری خوشحالیم، داریم موج مکزیکی میریم”
 18. رفتم دارو خونه میگه دارو میخوای پ ن پ روغن ماشینم تموم شده معدش درد میکنه اومدم روغن بخرم
 19. “داشتم تلویزیون میدیدم. مادربزرگم اومده کانال رو عوض کرده, بعدش به من میگه :داشتی میدیدی؟؟؟ گفتم :پ نه پ داشتم گرمش میکردم تا شما بیای ببینی”
 20. “دارم رو ﺗﺮدﻣﯿﻞ ﻋﯿﻨﻪ ﺧﺮ ﻣﯿﺪووم، ﯾﺎرو ﻣیگه دارى ورزش میکنى تا لاغر بشى؟ ﻣﯿﮕﻢ ﭘَ ﻧَ ﭘَ دارم واﺳﻪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮ ﺳﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﮓ ﻣﯿﮓ آﻣﺎدﻩ ﻣﯿﺸﻢ!”
 21. ساعت 11 شب تو تختم بودم می خواستم بخوابم. بابام اومده چراغ هارو روشن کرده میگه: می خوای بخوابی؟ میگم: آره. میگه: مسواک زدی؟ میگم: آره. میگه: پس چراغو خاموش کنم. میگم: آره. میگه: خاک تو سرت! 3 تا پ ن پ رو از دست دادی فردا نهار بی نهار!
 22. “پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم بهشت زهرا! میگه واسه چی؟ میگم واسه پدر بزرگم. میگه اِ؟ فوت کرده؟ میگم پ نه پ تمرینی اومدیم مانور!”
 23. “حموم بودم ، مامانم می زنه به در می گم بله ؟ می گه حمومی ؟ میگم پَ نه پَ اینجا لندنه ، صدای منو از رادیو بی بی سی می شنوی ! میگه : در زدم بگم مهمونها اومدن دختراشون هم رفتن تو اتاقت داران با کامپیوترت کار میکنند ، لباس و حوله ات رو هم از پشت در برمیدارم که امشب رو لندن بمونی تا درک و فهم درست جواب دادن رو یاد بگیری ، آها یه چیز دیگه احتمالا آبگرمکن رو هم خاموش میکنم !”
 24. رفتم کفش بخرم یه کفش پوشیدم خوشم اومده میگم همینو میخوام. فروشنده میگه :اون لنگشم بدم؟ میگم :په نه په بده پسر حاکم پیدام کنه.
 25. “گداهه دستشو دراز کرده جلوم میگم پول میخوایی؟ میگه پ ن پ بزن قدش!!!”
 26. یه روز سگمو برده بودم دامپزشکی، منشیه میپرسه واسه سگتون اومدین؟ گفتم په نه په واسه خودم اومدم، دنبال دکتر میگشتم سگم گفت آشنا داره منو اورده اینجا.
 27. “میخوام برم خونه چشام قرمزه… به رفیقم میگم چشام قرمزه؟ میگه آره میخوای همینجوری بری؟ پ ن پ وایمیسم تا سبز شه بعد حرکت میکنم…”
 28. “رفتم سر قبر بابا بزرگم، یارو اومده پیشم نشسته میگه فوت کردن؟؟!! پ نه پ فردا امتحان ریاضی داره خودشو زده به خواب که نره…”
 29. دوستم میگه چرا انقدر غذات کم شده؟ میگم :تو رژیمم… میگه رژیم لاغری؟! میگم پَ نه پَ رژیم صهیونیستی
 30. “همکارم گوشیشو ورداشته رو صفحش “”ها””” میکنه. میگم میخوای تمیزش کنی؟ میگه :په نه په واسه یکی پیام صوتی بدون متن میزارم”
 31. “آیفون تصویری خونمون رو زدم مامانم برداشته میگه امین تویی؟ میگم پَ نه پَ من مامور منکراتم لطفا درو باز کنید میخام بیام حجابتونو چک کنم 😐 هیچى دیگه متاسفانه الان دارم از تو کوچه واستون پست میزارم درو باز نمیکنه :|”
 32. “به مامانم میگم من میرم کارواش… میگه :ماشین رو هم میبری؟ میگم :پ نه پ! میرم اونجا دوش بگیرم!”
 33. رفتم مغازه دارم روى تن ماهى تاریخ تولید و انقضاشو نگاه میکنم صاحب مغازه میگه میخواى ببینى فاسد نشده باشه؟! میگم پ ن پ! میخوام ببینم تاریخ تولدش کیه برا تولدش یه آکواریوم بزرگتر بگیرم!
 34. “مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی؟! پََ نَ پََ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن!”
 35. “داشتم تو دریاچه ماهی میگرفتم یکی رد شد گفت داری ماهی میگیری گفتم پ ن پ دارم به کرمه آموزش شنا میدم”
 36. بهش گفتم چقدر خوشگل شدی ! گفت،چشات خوشگل میبینه گفتم پ نه پ میخواستی گوشام خوشگل ببینه
 37. دوستم ساعت ۷ صبح بهم زنگ میزنه میگه :خواب بودی؟ میگم :پ ن پ اول صبحی صدام رو مثل داریوش کردم حال کنی!
 38. “رفتم یه پک DVD بخرم فروشنده اش میگه :میبری؟ میگم پ ن پ!!! همینجا میخورم!!”
 39. “رفتم ماشینو از پارکینگ بگیرم یارو میپرسه میرید داخل؟ میگم پ نه په دیگه مزاحمتون نمیشم فقط به ماشینم بگید من دم در منتظرشم!”
 40. “از خواب بیدار شدم بابام اومده میگه بیدار شدی ؟ پََ نه پََ خوابم خودمو زدم به بیداری”
 41. “لپ تاپم رو بردم نمایندگیش می گم ضربه خورده کار نمیکنه، یارو میگه ضربه فیزیکی؟!! پََ نه پََ بی محلی کردم یکم، ضربه روحی خورده”
 42. “گفتم غم تودارم… گفتا غمت سر آید… گفتم پ ن پ میخوام تاآخر عمر غم تو رو داشته باشم…!!!”
 43. لیلی ب مجنون گفت :همه این کارها را برای من کردی؟! مجنون :پ ن پ من عاشق آنجلینا جولی ام، تو حریف تمرینی هستی
 44. “ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻤﻮﻥ ﺯﻧﮓ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺯﺩﻩ؛ ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﺳﻼﻡ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ… ﻣﯿﮕﻪ :ﺳﻼﻡ، ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯾﺪ؟؟ پ ن پ ﻣﻨﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻝ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻮﻕ ﭘﯿﺎﻡ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ…!”
 45. “ﺳﺎﻋﺖ ۸ ﺻﺒﺢ ﮐﻼس دارﯾﻢ. ﺧﻤﯿﺎزﻩ کشیدم, دﻫﻨﻢ ﯾﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎز شده اﺳﺘﺎد ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯿﻪ ﺧﻮاﺑﺖ ﻣﯿﺎد؟ ﭘَ ﻧَ ﭘَ ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺨﻮرﻣﺖ”
 46. با گل رفته بودم بیمارستان برای عیادت مریض. نگهبان دم در پرسید :اومدی عیادت؟ گفتم په نه په اومدم خواستگاری تو با اون سیبیلات!!!!!!
 47. به داداشم ميگم صداي تلويزيون کم کن. ميگه اذيتت ميکنه؟ گفتم پََ نه پََ ميخوام لب خونيم قوي بشه
 48. صدای خرپفش اذیتم می کرد، تکونش دادم از خواب پریده، میگه سر و صدام اذیتت می‌کنه؟ میگم پ ن پ جنس صداتو دوست دارم می‌خواستم بهت بگم سعی‌ کن تو اوج که میری رو تحریرات بیشتر کار کنی‌!… .
 49. یارو میره خون بده پرستار بهش میگه اومدی خون بدی میگه پ ن پ اومدم چند کیسه خون قرض بگیرم تا مرحله بعدی game over نشم بعدا بهتون پس میدم
 50. رﻓﺘم واﺳﻪﺛﺒﺖﻧﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ زﻧﻪ ﻣﯿﮕه واﺳﻪآﻣﻮزش اوﻣﺪﯾﻦ ﮔﻔﺘﻢپ ﻧﻪ پ پولﻣﯿﺪم که ﻣﻨﻮ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﻮن ﮐﻨﯿﻦ ﺑﺸﯿﻨﻢ. رو ﭘﺎیه راﻧﻨﺪه ﻗﺎن قان ﮐﻨﻢ!؟؟!!
 51. “تو جاده بنزین تمام کردیم وایسادیم کنار جاده بیست لیتری تکون میدیم! طرف اومده میگه بنزین تمام کردین؟ میگیم: پ نه پ میگیم هورا! ما هم از این دبه ها داریم!”
 52. “رفیقم اسم خانومم رو توی شناسنامه دیده. میگه :زنته؟ میگم :پ ن پ دختر همسایمونه اسمش تو شناسنامه باباش جا نشده اینجا زدن گم نشه!”
 53. تو خیابون موتوریه اومد کیفم رو قاپید، یارو میپرسه: دزد بود؟ میگم: پ ن پ اومده بود امانتیش رو ببره فقط خواست هیجانش بیشتر باشه!
 54. رفتم باغ وحش از مامور باغ وحش پرسیدم قفس شیرها کجاست میگه بازدید کننده ای میگم پ نه پ از اقوامشونم گفتم تا اینجا آمدم بازدید اونهاهم برم
 55. منتظر مسافر بودم. خانمه اومده میگه: آقا هفت تیر میری؟ میگم بله. میگه: سوار شم؟ پ ن پ تا هفت تیر دنبالم بدو!
 56. رفتم پرنده فروشی میگم آقا قناری های نر و مادتون کدومان؟ میگه می خوای بخری؟ پ ن پ، مامور منکراتم اومدم ببینم قفس شون یه وقت مختلط نباشه!
 57. “نونوایی از جمعیت داره منفجر میشه یه یارو اومده میگه اینا همه توی صف هستن؟ گفتم پَ نه پَ اینا اومدن شاطرو تشویق کنن!”
 58. “میگه اگه با گوشی برم اینترنت از شارژم کم میشه؟ پ ن پ از ذخیره ی ارزی کشور های عضو اپک کم میشه”
 59. “به دوستم میگم: نمره ها رو زدنا. میگه: با شماره دانشجویی؟ میگم: پ ن پ با شماره کفش. اونایی هم که دمپایی داشتن رو هم مردود کرده… سوار تاکسی شدم رسیدم سر خیابون گفتم :مرسی. راننده میگه :پیاده میشی؟ میگم :پ ن پ خواستم بین مسیر یه تشکر نا غافلی کرده باشم جو از سنگینی در بیاد….”
 60. امروز ۵۰متر دنبال اتوبوس دویدم :بعد راننده نگه داشته، میگه :میخواهی سوار بشی…؟ گفتم :پ ن پ!!! میخواستم سفر خوبی رو براتون آرزو کنم.
 61. با ماشین رفتم بنزین بزنم به مامور جایگاه گفتم ۴۰تا بزن گفت لیتر گفتم پ ن پ قاشق چایخوری
 62. “یه سوسک دیدم اومدم بکشمش داداشم میگه سوسکه؟ میگم: پ ن پ شاهزادس جادوگر بدجنس طلسمش کرده! میگه: میخوای بکشیش؟ میگم: پ ن پ میخوام طلسم جادوگرو باطل کنم بعد باهاش ازدواج کنم تا با هم تو افق محو بشیم”
 63. رفتم داروخانه. پیرمرده دفترچه بیمه رو داده به مسئول داروخانه. بعد از چند دقیقه مسئول داروخانه داروهاش رو آورده پیرمرده گفت پدرجان می بری؟ پیرمرده گفت پ ن پ همین جا می خورم! بی زحمت یک نوشابه خنک و سالاد هم بیار…
 64. تو اتوبان داشتم لایی میکشیدم، یه زانتیا اومد گفت داری لایی بازی میکنی؟؟؟ گفتم: پ ن پ دارم واست عربی میرقصم!!! گفت: دِ نَ دِ کنترل نا محسوس بزن بغل
 65. “بهش میگم :دیگه می خوام ازت جدا شم! میگه :این حرف آخرته؟ پ ن پ این خلاصه ای بود از اخبار ایران و جهان، لطفأ به ادامه ی خبر توجه فرمایید!”
 66. “داشتم مسواک میزدم، مامانم گفت :داری مسواک میزنی؟ گفتم :آره. (ستاد مبارزه با پ ن پ)”
 67. “عاقد سر سفره عقد: عروس خانم وکیلم؟ پ نه پ دکتری! دعوت کردیم سطح مجلس بره بالا!”
 68. “رفتم پیژامه از کمد برداشتم پوشیدم بابام میگه از تو کمد برداشتی؟ پ ن پ گذاشته بودم تو یخچال تابستونیه پیژامه تگری بپوشم خنک شم رفتم پیژامه از کمد برداشتم پوشیدم بابام میگه از تو کمد برداشتی؟ پ ن پ گذاشته بودم تو یخچال تابستونیه پیژامه تگری بپوشم خنک شم”
 69. “زنه دوقلو زایده… پرستاره یکی از بچه هارو میبره براش…. زنه میپرسه :اون یکی هم میارین؟؟؟ پرستاره گفت :پَ نَ پَ فعلا اینو ببرین استفاده کنین… ده روز بعد از فعال سازی اون یکی هم پست میکنیم درِ خونتون زنه دوقلو زایده… پرستاره یکی از بچه هارو میبره براش…. زنه میپرسه :اون یکی هم میارین؟؟؟ پرستاره گفت :پَ نَ پَ فعلا اینو ببرین استفاده کنین… ده روز بعد از فعال سازی اون یکی هم پست میکنیم درِ خونتون”
 70. “رفتم دکتر میگه مریضی؟ گفتم پَ نَ پَ اومدم ببینم مرض جدید چی داری؟ رفتم دکتر میگه مریضی؟ گفتم پَ نَ پَ اومدم ببینم مرض جدید چی داری؟”
 71. “به پسرخاله ام می گم تب کردم میگه؛ مریض شدی؟ می گم پ ن پ دمای بدنمو بردم بالا ببینم فنش کار میفته یا نه به پسرخاله ام می گم تب کردم میگه؛ مریض شدی؟ می گم پ ن پ دمای بدنمو بردم بالا ببینم فنش کار میفته یا نه”
 72. “رفتیم بلیت کانادا بگیریم زنه میگه سیاحتیه؟ میگم پ ن پ زیارتیه میخوام برم امامزاده ریچارد. رفتیم بلیت کانادا بگیریم زنه میگه سیاحتیه؟ میگم پ ن پ زیارتیه میخوام برم امامزاده ریچارد.”
 73. “یکی از این سوسک کوچیکا از جلو پام رد شده یه دستمال از جیبم درآوردم… دوستم میگه می خوای بکشیش؟ پ ن پ آبریزش بینی داره می خوام نریزه رو قالی”
 74. “به استاد میگم لطفا کمکم کنید دارم مشروط میشم .میگه نمره میخوای ؟ گفتم پَ نه پَ نظر شما رو در مورد مقدار و جنس خاکی که باید بریزم تو سرم میخوام. به استاد میگم لطفا کمکم کنید دارم مشروط میشم .میگه نمره میخوای ؟ گفتم پَ نه پَ نظر شما رو در مورد مقدار و جنس خاکی که باید بریزم تو سرم میخوام.”
 75. “کبوتر اولی : بق بق بقووو کبوتر دومی : بق بق بقووو؟؟؟؟ کبوتر اولی : پ ن پ قوقولی قوقو “
 76. “به دوستم زنگ زدم میگم میایی بریم استخر؟ میگه :واسه شنا؟ پَ نَ پَ بریم واسه دوچرخه سواری رو آب”
 77. “یارو میره سرد خونه میگه :بی زحمت جسد پدر بزرگم و بدین میگن :میخوای خاکش کنی؟ پ ن پ میخوام تا گارانتیش تموم نشده ببرم تعویضش کنم”
 78. رفیقم اومده خونمون، وضو گرفته میخواد نماز بخونه! میپرسه قبله کدوم طرفه؟! میگم :میخوای نماز بخونی؟! میگه :پ نه پ میخوام دیش ماهوارتو تنظیم کننم!!!!!!
 79. رفتم بانک وام بگیرم طرف میگه ضامن داری میگم پَ نه پَ بدون ضامن اومدم الان منفجر میشم
 80. رﻓﺘﻢ دﮐﺘﺮ از ﻣﻨﺸﯿﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ دﮐﺘﺮ ﻫﺴﺖ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﯿﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﯿﺸﺸﻮن؟! ﭘ ﻧﻪ ﭘ اوﻣﺪم ﺑﺒﯿﻨﻢ اﮔﻪ اﯾﻦ وﻗﺖ ﺷﺐ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ ﻣﻄﺒﻨﺪ، ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ روزﯾﺸﻮن رو ﺳﺮﻣﺸﻖ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻗﺮار ﺑﺪم و ﺑﺮم
 81. “رفتم بغالی سر کوچه میگم یه روغن مایع بده میگه میبری گفتم پ ن پ دوتا تخم مرغم بیار بشینیم یه املت بزنیم اصن یه وضعیه”
 82. بابام زنگ میزنه خونه میگه کجایید؟ خونه اید؟! میگم پ ن پ وسط دریام تلفن خونرو دایورت کردم رو لانجان سیلور.
 83. دوﺳﺘﻢ ﻣﯿﮕﻪ :ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﻮ ﺗﻮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮدی ﻣﯿﺨﻮای ﺑﻔﺮوﺷﯿﺶ؟ ﭘََﻪ ﻧﻪ ﭘََﻪ ﻣﻌﺪﻟﺶ ﺑﯿﺴﺖ. ﺷﺪﻩ ازش ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮدم!
 84. “به خانواده دختره زنگ زدیم می گیم یه وقتی رو تایین کنید برای امر خیر مزاحمتون بشیم، می گن :برای خواستگاری دخترمون؟ پَ نَ پَ برای حل موضوع هسته ای ایران خدمت می رسیم!!!”
 85. “به دوستم میگم :نمره ها رو زدنا. میگه :با شماره دانشجویی؟ میگم :پ ن پ با شماره کفش. اونایی هم که دمپایی داشتن رو هم مردود کرده… “
 86. رفتم عکاسی که عکس، بگیرم، خانمه میگه :امرتون؟ گفتم؛ اومدم عکس بندازم دیگه!!!! میگه :میبرین؟!! گفتم پ نه پ دولایه بگیرهمین جامیخورم،
 87. “گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر اید گفتم پ ن پ انتظار داری یه عمر غم تو رو داشته باشم؟!”
 88. “ﭼﻨﺪ روز پیش زنگ ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ گفتم :ﺳﻼﻡ ﺁﻗﺎﯼ ﻓﻼﻧﯽ امروز هستی کامپیوتر رو بیارم یه سر پیشتون. گفت واسه تعمیر؟؟؟ منم گفتم پ نه پ میخواستم بیارم براش یه لباس شیک و مجلسی بدوزی”
 89. از جلویcng رد میشدیم. مامانم گفت این همه ماشین برای گاز زدن ایستادن؟!!! بابام گفت پ ن پ برا اردک زدن ایستادن!!!!!!!!
 90. “به دوستم می گم کتاب خوب چی داری؟ میگه برا خوندن میخوای؟ پ ن پ میخوام بزارم زیر تابه فرش نسوزه!!!”
 91. “رفتم قبرستون یکی از رفیقامو دیدم میپرسه اومدی فاتحه؟ گفتم پَ نَ پَ اومدم خونه آخرتمو تحویل بگیرم کم کم اسباب کشی کنم!”
 92. مردان خوب از دامن زنان خوب به معراج میرسند. مردان بد میشینن تو خونه زنان بد میان پیششون
 93. “تو خیابون دزد اومد کیفمو زد. یارو می پرسه دزد بود؟ میگم :پ نه پ رفیقم بود اومده بود امانتیشو بگیره فقط خواست هیجانش بشتر باشه!!!!!!!!”
 94. “طوطی گرفتم فامیلمون اومده میگه طوطیه؟ پ ن پ یا کریمه یه کم با فتوشاپ تغییرش دادم”
 95. “رفتیم بلیت کانادا بگیریم زنه میگه سیاحتیه؟ میگم پََ نه پََ زیارتیه میخوام برم امامزاده سید ریچارد!!!”
 96. “پسر همسایمون تو پارک داشت حرکات موزون میکرد. یکی اومده بعد نیم ساعت تماشا میگه :ایشون داره……..؟ پ ن پ! شربت خاکشیر خورده، میخواد ته نشین نشه!!”
 97. “پرسید شبی ز حال من دلدارم گفتم که «ز رنگ و بوی تو بیزارم! » گفتا «نکند دو تا شده شلوارت؟! » گفتم « پ ن پ! فقط تو رو دوس دارم؟! »”
 98. “خانمه ۲۰۶ رو زده به تیر برق، ماشین نصف شده! به افسر میگه یعنی اشتباه از من بوده؟ افسر :پَ نه پَ علت حادثه خواب آلودگیه تیر چراغ بوده!”
 99. رفتم درمغازه گفتم آقانوشابه دارین؟ یارو گفت :مشکی! گفتم :پ.. گفت :گمشوبیرون بیشعورعوضی! این چیه یاد گرفتن خودشونومسخره میکنن. گفتم :بابا میخواستم بگم پنیرهم میخوام. کلی معذرت خواهی کردوازخجالت دراومد بعدش گفت :پنیر بسته ای؟ گفتم :پ ن پ! متری؟ گفتموفرارکردم
 100. با دوستم طبقه سوم بودیم میپرسه آدم از اینجا بیوفته زمین، میمیره؟ پَ نه پَ بیوفته زمین هوا میره، نمی دونی تا کجا میره…
 101. “رفتم کنکور بدم مراقب اومده کارت ورود به جلسه بگیره یه شناسایی بکنه گفت واقعا خودتی؟؟؟ میگم پ ن پ آقاجونمه داشت میمرد به من گفته بیا جا من کنکور بده اخه با کیا شدیم ۷۰ ملیون دیواری دیگه نمونده که سرم و بزنم بهش”
 102. دیشب تو پارک یه خانمی گربه مو دیده میگه خونگیه؟ گفتم پ نه پ خیابونی بوده با یه سرنگ تو دستش و یه سیگار تو دهنش پیداش کردیم!! اصن یه وضییییی!
 103. “فرشو پهن کردیم پشت بوم همسایه میگه :شستین گذاشتید خشک بشه؟ گفتم پ ن پ انداختیم ویتامین D جذب کنه تا رنگ گلاش ثابت بمونه”
 104. با بابام رفتیم پاساژ واسش هندزفری بلوتوث بگیریم، وایساده جلو در پاساژ میگه باید بریم داخل؟ پ نه پ باید همینجا یه آتیش درست کنیم مثل سرخپوستا با دود بهشون علامت بدیم!
 105. تو خونه جلو کامپیوترم نشستم داداشم از بیرون اومده میگه خونه ای؟؟؟ پَ نه پَ تو جاده تهران – قمم… میگه پای سیستمی؟؟؟ پَ نه پَ پشت فرمونم دارم تو اتوبان رانندگی می کنم
 106. “رفتم دکتر منشی می گه :شما بیمارید؟ می گم :پ ن پ میکروبم اومدم خودمو معرفی کنم!!”
 107. “پدر بزرگم آیفونو زده و اومده تو حیاط منو که دید گفت اومدی تو گفتم پ ن پ ته کوچه ام پنج دقیقه دیگه میرسم….! اصلن ۱ وعزی.”
 108. به راننده تاکسی گفتم نگه دار. گفت پیاده میشی؟ گفتم :پ ن پ سوار میشم..!!
 109. ۲سال بعد ار فارغ التحصیلی رفتم مدرسمون. مدیر می گه اومدی ب ما سر بزنی؟ میگم پ ن پ کتابم جا مونده اومدم ور دارم!
 110. تو صف نونوایی وایستادم یارو اومده میگه اینجا صف نونواییه؟ پ ن پ ما دیوار دفاعی بستیم نونوا میخواد ضربه کاشته بزنه!!!!
 111. با دوستم نشستیم عکساى عروسیه اون یکى دوستمو نگاه میکنیم, میگه سارا شوهرش کچله؟! پ ن پ مو داره فقط فرقشو گشاد باز کرده
 112. مامانم چندتا تار مو سفید بین موهام دیده میگه ای وای موهات سفید شده!؟؟ پ ن پ چندتاشون شکسته بودن گچ گرفتمشون!!!
 113. “لامپ اتاقم سوخته داداشم اومده میگه میخوای عوضش کنی؟ پ ن پ میخوام بهش پماد سوختگی بمالم خوب بشه!!”
 114. “مامانم بهم گفت یکی رو برات در نظر دارم خیلی ماهه!!! هول شدم گفتم یه دختر؟؟؟ برگشت گفت پ نه پ پسره براتون ویزا هم گرفتم پاشین برین فرانسه ازدواج کنین… شما تشریف داشته باشین من برم خودکشی کنمو بیام…”
 115. “دارم واسه دختر خالم تعریف میکنم میگم: دیشب داشت یه راز بقا نشون میداد شیره حمله کرد به یه گله آهو یکی شونو گرفت! میگه :بقیه چی؟ فرار کردن؟ پَ نه پَ موبایلاشونو درآوردن فیلم گرفتن از صحنه واسه بقیه حیوونای جنگل بلوتوث کنن…”
 116. رفتم کفش بخرم یه کفش پوشیدم خوشم اومده میگم همینو میخوام فروشنده میگه اون یکی لنگشم بدم منم گفتم پ ن پ بزار باشه شاهزاده با اسب سفید میاد پیدا میکنه
 117. رفتم دکتر میگه مریضی؟ گفتم پ ن پ اومدم ببینم مرض جدید تو دستو بالت چی داری؟
 118. “رفتم چین گارسون دو تا چوب آورده خواهرم میگه یعنی باید با اینا غذا بخورم؟ گارسون میگه پ ن پ چینگ چانگ چاچانگ چیونگ چانگ”
 119. “رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم. یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پَ نَ پَ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم!”
 120. “شب اول قبر دوتا فرشته میرن بالا سر یارو, میپرسه شوما انکر و منکرید؟ میگن پ نه پ…! ما کامران و هومن هستیم, اومدیم یه ترانه بخونیم روحت شاد بشه…!”
 121. مامانم میگه ی لیوان آب بده؟ میگم واسه خوردن؟ میگه پ ن پ واسه دوش گرفتن. منم ی لیوان آب جوش بردم واسش گفت اینکه گرمه گفتم خواستم زیر دوش سرما نخوری
 122. “به بابام میگم :بابا تصمیمم رو گرفتم می خوام زن بگیرم میگه :میشناسیش؟ میگم :آره میگه :مجرده؟ گفتم پَ نَ‌‌ پَ منتظرم شوهرش رضایت نامشو امضا کنه بریم خواستگاری”
 123. “به بابام میگم :بابا تصمیمم رو گرفتم می خوام زن بگیرم میگه :میشناسیش؟ میگم :آره میگه :مجرده؟ گفتم پَ نَ‌‌ پَ منتظرم شوهرش رضایت نامشو امضا کنه بریم خواستگاری”
 124. دیشب دوست دخترم رو با یه مرد غریبه دیدم دارن از سینما میان بیرون که یهو با من چشم تو چشم شدن… امروز صبح زنگ زده میگه :میخوای ترکم کنی؟
 125. داشتم دانلودمیکردم داداشم گفت داری دانلود میکنی؟ گفتم پ نه پ دارم تیتراج ۱+۵نگاه می کنم
 126. شوهرم تا دم دمای صبح تلویزیون نگاه میکنه بعد که چشمام و باز میکنم بهش میگم صداش و کم کن میگه مگه خوابید میگم پ ن پ داریم تست خواب برا بازیگری میدیم،
 127. “استاد گفت هفته بعد امتحان میانترمه دختره گفت استاد حذفیه جوابشو داد پ ن پ لیگ برتر احساس کردم دختره خیلی ضایه شد!!!!!”
 128. به مامانم میگم :مامان یه تخم مرغ بنداز کف مایتابه… میگ میخوای بخوری؟ میگم :پ ن پ… میخام اینجوری شکنجش بدم ببینم دردش چیه جوجه نمیشه!
 129. از سرکار اومدم خیلی خستم. رفتم رو تخت ولو شدم دوستم میگه یعنی از سرکار اومدی اینقد خسته ای؟ میگم پ نه پ خستم از خالی بودن جای صدام تو برج میلاد
 130. اسپری سوسک کش زدم به سوسکه، سوسکه افتاده به پشت دست و پا میزنه… هم خونه ایم اومده میگه داره جون میده..؟ پََ نَ پََ قیافه تورو دیده از خنده ریسه رفته
 131. “پنج شنبه با هزار بدبختی رفتیم کلاس فوق العاده. دوستم برگشته میگه :شمام اومدین کلاس فوق العاده؟ پ ن پ! فکر کردیم امروز چهار شنبه اس اشتباهی اومدیم!”
 132. ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﺗﺮﺩﻣﯿﻞ ﻋﯿﻨﻪ ﺧﺮ ﻣﯿﺪﻭﻭﻡ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﺒﮕﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺪﻭﯾﯽ ﻻﻏﺮ ﮐﻨﯽ؟؟ ﻣﯿﮕﻢ ﭘَ ﻥَ ﭘَ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﮓ ﻣﯿﮓ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻢ…!!
 133. از شدت سرما دارم می لرزم دوستم دیده میگه سردته. گفتم بله. دیدم دیگه از شدت سرما نمیتونم پ ن پ بگم تسلیم شدم) 😀
 134. “اهنگ اندی تو ماشین گذاشتیم دوستم میگه اندیه؟ نه پَ داریوشه، داره خودشه لوس میکنه بخندیم”
 135. “پسر میگه اگه من برم خارج تو بایکی دیگه دوست میشی؟ دختر میگه پ ن پ میرم یه گوشه اتاقم میشینم میگم شاید این جمعه بیاید……….”
 136. چند روز پیش داخل مدرسه افتادم زمین و پام کلی خون اومد رفتم دفتر به ناظم مدرسه میگم ضد عفونی داری میگه برو حیاط من میارم منم رفتم اونم اومد ضد عفونی رو اورده داره میریزه رو زخمم میگه میسوزه منم یک نگاهی بهش کردم بنده خدا خودش گفت په نه په نمی سوزه
 137. “امروز استادمون میگه جزوه هاتونو در بیارین یکی از بچه ها گفت میخواین جزوه بگین بنویسیم؟! استادمون گفت پ نه پ میخوام بگم یه جاهایی شو پاک کنین”
 138. توبازار دیدم دختر۴-۵ ساله گریه می کنه مامانشو صدامیزنه گفتم مامانتو گم کردی؟ میگ :پ ن پ دیدم صدام قشنگه روضه می خونم! منم رنگم شدعین لبوکم آوردم ی دفعه مامانشم رسیدگفتم دختر شماست چه زبونی داره؟ گفت پ ن پ مداح محلمونه اومدم بگم دعام کنه
 139. “رفتم به مامانم میگم قوری کجاست؟ میگه میخوای چای بخوری؟! پََ نه پََ میخوام دست بکشم روش شاید غولی چیزی ازش درومد!!!!!!”
 140. “رفتم در خونه رفیقم از پشت آیفون می گه تنهایی دادا؟ پ ن پ خونه محاصره ست بهتره مقاومت نکنی”
 141. “میگم آقا خمیر دندون سفید کننده می خوام؟ میگه برا دندونات؟ پ نه پ می خوام کاسه دستشویی رو برق بندازم”
 142. “سر جلسه ی امتحان به دختره میگم :سوال۸؟ میگه :چیه؟ تقلب می خوای؟ گفتم :پ ن پ! می خواستم ببینم سطح علمی شما در چه حده شب با خانواده بیایم خواستگاری….”
 143. طبقه بالایی داره توی خونه گل کوچیک بازی میکنه، رفتم درشونو زدم میگه صدای ما اذیتتون میکنه؟ گفتم پَ نَ پَ اومدم بگم مواظب باشید بازیکن دو اخطاره توی زمین نفرستید که بعدا گندش دربیاد!
 144. “به دوستم میگم من عاشق ماشین شاسی بلندم میگه :منظورت پرادو ایناست!? میگم :پ ن پ منظورم تراکتور و کامیونه”
 145. آقا بردم کتاب خونه کتابم رو تحویل بدم میگه آوردی تحویلش بدی؟ پ ن پ این تبعیدیه منم سربازشم آوردم معرفیش کنم یه وقت در نره
 146. “رفتم نونوایی تا وارد شدم نونوا پرسید نون میخوای منم راستش روم نشد بگم پ ن پ…. گفتم نه حاجی اومدم احوال پرسی.! اونم برگشت گفت خوبم شکره خدا پسرم….. نون تموم شد وانستا……. :- (“
 147. “رفتم درمونگاه, منشیه میگه :مریض شمایید؟ گفتم پَ نَ پَ من میکروبم, اومدم خودمو معرفی کنم!”
 148. اومده بودن خواستگاریم. میگم فعلا می خوام درس بخونم. میگه یعنی حالا حالا ها طول می کشه? میگم پ ن پ ده دقیقه صبر کن همین دو صفحه رو بخونم بعد
 149. رفتم سوپر مارکت میگم اقا ببخشید یه لامپ۱۰۰محبت کنین. اورده تست کرده میگه میبری؟ میگم پَ نَ پَ همین جا میخورم!
 150. تو کلاس هی میگفتیم “استاد خسته نباشید”. استاد میگه یعنی وفت تمومه؟ گفتیم پ ن پ همین الان از اتاق فرمان اطلاع دادن که ۱ ساعت به تایم کلاس اضافه شده!!
 151. “میگم دیگه میخوام از ایران برم… میگه با آژانس مهاجرتی میری؟! پَ نَ پَ هماهنگ کردم اول پاییز با دسته غازهای مهاجر”
 152. “زنگ زدم ۱۱۵، میگه آمبولانس میخواین قربان؟ پَ نه پَ یه پلیس ۱۱۰ میخوام، بقیش هم آدامس بدین!”
 153. ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﺩﻭﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎ ﺑﮕﯿﺮﻩ؛ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ :ﭘﺩﺭ ﺟﺎﻥ, ﻋﺼﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻣﺮ ﺩﺭﺩﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ؟ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﻢ :پ ﻧﻪ پ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ؛ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ!..
 154. “دیروز رفتم از نونوایی نزدیک خونمون نون بگیرم تو صف بودم دیدم یه خانومه ازم پرسید: ببخشید اقا پسر اینجا صف نونه؟ اصلا قبل از اینکه من چیزی بگم شاطر داد زد: نخیر خانوم اینا دیوار دفاعی تشکیل دادن من میخوام ضربه ایستگاهی بزنم:))”
 155. “هفت عصر از کلاس اومدم بیرون دوستم میگه میری خوابگاه گفتم. پ ن پ میخوام چادر بزنم تو محوطه دانشگاه دور. هم شاد باشیم”
 156. بچه تازه به دنیا اومده و از بیمارستان آوردیم خونه خوابیده، فامیلمون اومده میگه آخی خوابه؟ میگم پَ نَ پَ زدیمش تو شارژ! دکترا گفتن ۷ – ۸ ساعت اول خوب بزارین شارژ بشه بعد ازش استفاده کنین وگرنه خوب گریه نمیکنه
 157. “به یکی میگن با بالش جمله بسار میگه باسنگ زدم تو بالش… میگن ولش کن با تشک جمله بساز میکه توشک داری که باسنگ زدم توبالش…. میگن اینم ولش کن باپتو جمله بساز میگه پتو شک داری که زدم تو بالش…”
 158. “رفتم بانک پول بگیرم. کارمنده می گه پول رو می برید؟ پَ نه پَ! می خوام وایسم اینجا هر کس رقصید بهش شاباش بدم”
 159. خواهرم زنگ زده ی سوال درباره کامپیو تر بپرسه میگم برو توprograms files میگه باید کامپیوتر رو روشن کنم گفتم پ ن پ پشته کیس چند تا سوراخ هس سعی کن از اونجا وارد بشی دو هفته اس بام حرف نمیزنه لطفا راهنماییم کنید چ کار کنم
 160. رفتم داروخونه میگم باند دارین میگه واسه پانسمان می خوای میگم په نه په واسه حیاطمون، می خوام گسترش بدم بین المللی شه!!!!!!!!
 161. “میگم به جای سمنو حنا خوردم میگه حالت بده؟ پ ن پ تو روده ام حنا بندونه تو معده ام بله برون! من:) دوستم :(“
 162. یعنی اینقد واسه”اینترنت شبانه رایگان”شب زنده داری کردم اگه واسه نماز شب، شب زنده داری کرده بودم الان یه سرور اینترنت مفتی تو بهشت داشتم….
 163. “داداشم تو توالت بود… یک هو یکی محکم زدم به در… گفت بله…؟ گفتم اه تو اونجایی!؟!؟! گفت پَ نَ پَ این صدای منشی توالته… لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل فکو فامیله ما داریم”
 164. از خواب بلند شدم رفتم سر میز صبحانه بخورم مامانم میگه بیداد شدی میگم پ ن پ داشتم خواب میدیدم گشنم شد اومدم یه چیزی بخورم برم بقیه شو ببینم………
 165. “میگم امروز، مهم‌ترین تکیه‌گاه زندگی‌ام را از دست دادم.. میگه همسرت مرد؟!؟ پَ نه پَ پشتی صندلی کامپیوترم شکست”
 166. “به بابام میگم نونوایی قیامت بود. میگه :یعنی شلوغ بود!! گفتم :پ ن پ گناهکار ها رو مینداختن تو تنور و به نیکوکارا نون مجانی می دادند”
 167. “داشتم یه گربه رو تو سبد میبردم صدای میو میوش کل خیابونو برداشته بود. دختره میگه :گربه اس؟ پ ن پ نهنگهاختلال ژنتیکی پیدا کرده!”
 168. “امروز رفتم میوه فروشی گفتم آقا خیار دارین؟ گفتن خیار سبز؟! گفتم پ ن پ خیار قرمز!! یه چک محکم خوابوند تو گوشم! بی شعور چه محکم هم زد!! بی جنبه!!!!!”
 169. “رفتم کت فروشی میگم یه کت میخوام، میگه واسه خودتون میخواین؟! گفتم پ ن پ واسه کمدم میخوام که یه وقت احساس خالی بودن نکنه!”
 170. “تو دستشویی تو حاله خودم بودم، یهو یکی محکم زد ب در گفتم :بله؟ دیدم داداشمه میگه :اه تو اونجایی؟!!!!!!!؟ گفتم پ ن پ صدای منشی توالته.. لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل”
 171. در مغازه دوستم بودم مشتری آمد گفت ترمز فرش دارین؟ دوستم گفت برای فرش میخواین؟ مشتری گفت پ ن پ برای ماشینمون میخوایم ترمز نداره.
 172. از دوستم فلش گرفتم بردم خونه بعد از ویروس کشی، ۵ تا ویروس پیدا کردم بعد رفتم مدرسه میگم فلشت ویروس داشت، میگه کشتیشون؟ پ ن پ اسیرشون کردم دارم حرف می کشم.
 173. “خانومه با ماشین ۲۰۶ زده به تیر چراغ برق، ماشین نصف شده! به افسر میگه :من مقصر شناخته می شم؟ افسر :پَ نَ پَ علت حادثه انحراف به چپ تیر برق بود ایشون مقصرن”
 174. امروز به مامانم میگم سلام. دیدم داره نیم ساعت تو چشام نگاه میکنه و هیچی نمیگه! میگم چی شده؟ میگه هیچی دارم فکر میکنم چطوری جوابتو بدم که نگی پ ن پ!
 175. امروز صبح خانومم گفت قاشقارو از کجا برداشتی؟ گفتم از تو کابینت گفت از کابینت تو آشپزخونه گفتم پ ن پ از کابینت تو دستشویی بردارشتم.
 176. “رفتم مرغ فروشی میگم بال داری؟ میگه بال مرغ؟ – پَ نَ پَ بال هواپیما. واسه ایرباس پشت خونمون!!!”
 177. “به مادرم میگم کیسه حموم کجاست، میگه میخوای بری حموم؟ پَ نه پَ میخوام برم استادیوم بجای پرچم استقلال بگیرم دستم.”
 178. به دوستم میگم بریم شهر بازی؟؟ میگه بریم شهر بازی کنیم؟؟ میگم :پَ نَ پَ،،، بریم کمکشون جیغ بزنیم خسته نشن!!!
 179. “دارم تاریخ تولید و انقضای تن ماهی رو نگاه میکنم، صاحب مغازه میگه :میخوای ببینی فاسد نشده باشه؟ میگم :پَ نَ پَ میخوام ببینم تاریخ تولدش کیه تا واسه تولدش آکواریوم بزرگتر بخرم!”
 180. “واسه استخدام رفتم یه شرکتی خانومه میگه :شما برای آگهی استخدام اومدین؟ گفتم :پ ن پ! اومدم بگم اصلا رو من حساب نکنین!!”
 181. “با دوستم رفتیم باغ وحش کنار قفس شیر وایسادیم دوستم میگه شیره؟ میگم په نه په گربس باباش مرده ریش گذاشته”
 182. “رفتم میوه فروشی، میگه :میوه می خوای؟؟ میگم پ ن پ اومدم اورانیوم غنی شده بگیرم برا راکتور داییم…”
 183. مگسه نشسته رو برنجم به خواهرم میگم مگسسسسسسسس، میگه بکشمش؟؟ پ ن پ زشته برنج خالی بخوره یکم خورشت بریز واسش
 184. “رفتم تو آپارتمان دارم گوشت قربونی بین همسایه ها پخش میکنم یارو میپرسه نذریه؟ میگم پ ن پ با خود گوسفنده مشکل داشتیم کشتیمش”
 185. “سر کلاس معارف بودیم وسط امتحان کتاب باز کردم بغلیم گفت تقلب می کنی؟ گفتم پ نه پ دارم درس می خونم”
 186. دوستم به تلفن خونه زنگ زده میگه علی خونه ای میگم پ ن پ پشت فرمونم برگشته میگه ای بی معرفت کی ماشین خریدی و نگفتی میگم کصافط به تلفن خونه زنگ زدی اونوقت پشت فرمون چیکار میکنم رفیق ما داریم!؟
 187. “دارم تو خونه تردمیل میرم. بابام اومده میگه :داری میدویی لاغرکنی؟؟ میگم :پ نه پ کلاسم دیرشده عجله دارم….”
 188. “به بابام میگم نونوایی قیامت بود!!! میگه :یعنی شلوغ بود؟؟! گفتم :پ نه پ گناهکار ها رو می انداختن توی تنور و به نیکوکارا نون مجانی می دادن!”
 189. س :پدر سوئیچ رو بده پدر :میخوای بری بیرون بله پدر عزیزیم (واحد ستاد مبارزه با فتنه ی پ ن پ واحد فرزند صالح)
 190. “مامانم چندتار سفید بین موهام دیده. میگه ای وااااای موهات سفید شده؟؟؟ پ ن پ چندتاشون شکسته بودن گچ گرفتمشون…. “
 191. یارو داشته سر نماز گریه میکرده، حیف نون با بغض بغلش میکنه و بش میگه راستشو بگو، واسه خدا اتفاقی افتاده؟؟؟
 192. “رفتم پرنده فروشی میگم آقا قناری‌های نر و مادتون کدومان؟ میگه میخوای بخری؟ پَ نه پَ مامور منکراتم اومدم ببینم قفسشون یه وقت مختلط نباشه”
 193. “با چشای پف کرده رفتم مدرسه دوستم می گه :خواب بودی؟؟؟ می گم پ ن پ چشامو پروتز کردم”
 194. بهش میگم با من ازدواج می کنی؟ میگه داری بهم پیشنهاد میدی؟ پ ن پ میخوام غیر مستقیم حالیت کنم مامانت تصادف کرده بری بیمارستان!!!
 195. “می خواستم فیلم ترسناک نگاه کنم….. داداشم برگشته میگه میخواهی فیلم وحشتناک نگاه کنی؟ می خواستم بگم پ ن پ. در بست رفت.. هیچی منم ضایع شدم…..”
 196. مخاطب خاصم گفت کجایی.. گفتم توقلبتم عزیزم. گفت تنهایی??!, گفتم. پ ن. پ بروبچا جمع کردم دور هم ی دس حکم. بزنیم از تنهایی دربیایم.. من:) مخاطب خاصم :(ستاد مبارزه با مواد مخدر; @ بقالی سرکوچمون:)
 197. پایان نامم تموم شده زنگ زدم به استاد میگه میخوای دفاع کنی؟ پََ نَ پََ میخوام حمله کنم
 198. گودزیلامون زنگ زده میگه خونه ای میگم اره میگه داری درس میخونی میگم اره میگه خسته ای میگم اره میگه خاک توسرت سه تا په نه په از دست دادی
 199. “کلاغ اولی :غار کلاغ دومی :غار؟؟؟ کلاغ اولی :په نه په هتل ۵ ستاره!”
 200. “قبل از نماز تو مسجد نشستم مادرم زنگ زده میگه کجای؟ میگم تومسجد! میگه می خوای نماز بخونی؟! اومدم بگم :په نه په خودش فهمید قطع کرد؛! فکو فامیله داریم ما؟؟؟!!!”
 201. رفتیم غار علیصدر. به رفیقم خفاش نشون دادم. میگه وای خفاشه! پ نه پ بتمن بود. اجاره خونه گرونه اینجا سکونت دارن فعلا!!!
 202. داشتم می رفتم طرف ماشینم یهو دیدم افسره داره یه چیزی می نویسه! گفتم :داری جریمه ام می کنی؟ پ ن پ دارم اسمتو پشت کارت دعوت عروسیم می نویسم. میای؟
 203. “داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته، برگشتم خونه. در زدم داداشم در رو بازکرده با تعجب میپرسه قاسم تویی؟!!! نرفتی باشگاه؟ میگم :پَ نَ پَ قاسم رسید من دیلیوریشم…”
 204. یارو تو پیتزا فروشی میگه بیستا پیتزا میخوام یارو میگی می بری میگه پ نه پ همینجا همه رو میخورم
 205. “به طرف شمارمو دادم… بهم میگه یعنی تماس بگیرم؟؟!!! میگم :پ ن پ سایز کمرمه… تولدم نزدیکه گفتم شاید به دردت بخوره!!!:l”
 206. “دارم سبزی خورد می کنم… دستم بریده… می گم مامان چسب داری؟ میگه دستتو بریدی؟! پ ن پ می خوام کارم تموم شد دوباره سبزیا رو بچسبونم! عثن یه وزی”
 207. “بابام داره با شیر و دوش حموم ور میره سه ساعت دم در حموم یه لنگه پا وایسادم بر می گرده می گه :اِ اِ اِ…! می خوای بری حموم؟ پ نه پ اومدم مسابقات پرورش اندام، منتظرم برگردی برات فیگور بگیرم”
 208. یه نفر ماشین بهش میزنه.. می گن تصادف کردی.؟؟؟ میگه پ نه پ تمارض کردم پنالتی بگیرم.
 209. به خواهرم میگم یه لیوان آب میاری میگه میخوای بخوری؟؟ پ ن پ میخوام دوش بگیرم
 210. رفتیم صحرا نشستیم روی علف ها میگه اومدین تفریح؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ گاویم داریم میچریم!
 211. تازه از خواب بیدار شدم بابام می یاد میگه:بیداری؟؟؟! می گم پـَـ نـَـ پـَـ خودمو زدم به بیداری!
 212. رفتم دکتر میگه مریضی؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ اومدم ببینم مرض جدید چی داری؟
 213. “یارو با کیس ازدواجش رفتند آزمایش خون، گروه خونی‌شون بهم نخورده… زنگ زدم بهش میگم : غصه نخور رفیق… دنیا همینه…حالا میخوای چیکار کنی؟ کات میکنی باهاش؟ بجای اینکه دردِ دل کنه میگه: پـَـَـ نــه پـَـَــــ صبر میکنیم تا سال دیگه یه بار دیگه آزمایش میدیم شاید ایندفه شانس‌مون زد افتادیم تو یه گروه خونی آسونتر صعود کردیم مرحله بعد!”
 214. ” بهش میگم : دیگه می خوام ازت جدا شم ! میگه : این حرف آخرته ؟ پ ن پ این خلاصه ای بود از اخبار ایران و جهان ، لطفأ به ادامه ی خبر توجه فرمایید !”
 215. ” رفتم سردخونه میگم : بی زحمت جسد پدربزرگمو تحویل بدین. میگه : میخوای خاکش کنی؟ پ نه پ میخوام تا گارانتیش تموم نشده ببرم عوضش کنم”
 216. رفتم بانک به آقاهه پشت میز میگم آقا ببخشید شما صندوق دارین؟ میگه پ ن پ هاش بکم!!!
 217. با دوستم تو مزرعه بودیم گوساله داشت از مامانش شیر می خورد دوستم میگه داره شیر می خوره؟ پ ن پ داره مامانش و باد میکنه مثل بادکنک بفرسته هوا!!!!
 218. ماشینه تا شیشه جمع شده… یه نفر اون بغل افتاده پارچه سفید روش کشیدن… یارو داره رد میشه… میگه مرده؟ پ نه پ تصادف خستش کرده خوابیده!
 219. روی نیمکت توی پارک، روزنامه دستمه… اومده میگه… روزنامه میخونی؟ پ نه پ سبزی خریدم نمیدونم لای کدوم صفحه گذاشتم!
 220. دارم تو کوچه راه میرم یه خانمه با ماشین رفت تو چاله آب پاشید همه صورتم و لباسام خیس شد، وایساده میگه وای خیس شدید ؟ پـَـ نـَـ پـَـ دیدم یه خانم محترمی مثل شما رانندگی یاد گرفته…اینا اشک شوقه!
 221. دوستم میپرسه تو هم مثل من به طبیعت و دریا و گل و چیزای رمانتیک علاقه داری؟ پـــ نه پـــ من فقط به زباله دونی و آشغال و توالت عمومی و چیزای چندش آور علاقه دارم!!!!
 222. “دارم کمرمو با نبش دیوار می خارونم خواهرم میگه کمرت می خاره ؟ میگم پــــ نه پــــ دارم علامت گذاری می کنم واسه خرس ها راهو گم نکنن!!”
 223. “دارم چایی می خورم داغ بود سوختم داداشم می پرسه سوختی؟ می گم پـــ نه پـــ رفتم مرحله بعد!!!”
 224. “به همکارم می گم همین الان یه فیلم باحال دانلود کردم، می گه از تو اینترنت؟ پـــ نه پـــ از تو کانال کولر، اتفاقاً پهنای باندشم زیاده، قطعی هم نداره!!!”
 225. “تو فرودگاه دارم با رفیقم حرف میزنم یارو داره رد میشه میپرسه: شما ایرانی هستین؟ می گم:پـــ نه پـــ ما چینی هستیم فقط روی ما فارسی ساز نصب کردن!!!”
 226. “رفتم دکتر از منشیه می پرسم دکتر هست؟ میگه بله می خوایید برید پیششون؟ پـــ نه پـــ اومدم ببینم اگه این وقت شب هنوز تو مطبند، تلاش شبانه روزیشون رو سرمشق زندگیم قرار بدم و برم!”
 227. ” رفیقمون دعواش شده شدید، یارو گفته فک کردی من خَــــــــــــرَم … !!!؟ میگه، پَ نه پَ فک کردی فقط خودت خری؟!!! رُفقایی داریم خ خ خ”
 228. “با هزار ترس و لرز بسته های پول رو بردم بانک، کارمنده می گه: می خوای بریزی به حساب؟ گفتم: پَ نه پَ!!!!!! عاشقتم! اومدم بریزم به پات”
 229. ” 1- رفتم اقدام کردم واسه ویزا. یارو میگه: میخواید از کشور خارج بشید؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ میخوام از خارج وارد بشم. گفت: یعنی وارد خارج بشید؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ میخوام خارج از وارد بشم. گفت: یعنی کلا میخواید خارج بشید دیگه؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ گفت پـَـ نـَـ پـَـ و کوفت درست حرف بزن ببینم چه غلطی میخوای بکنی”
 230. ” دوستم با هیجان زنگ زده می گه تو فیس بوک پیدات کردم، فقط درخواست دوستی برات بفرستم تمومه؟!!! پَـ نَه پَـــــــ اینا رو هم بفرست، عکس رنگی 3×4 سه قطعه همراه با کپی مدارکـ… اونوقت دیگه کارت تمومه!!! “
 231. سر جلسه ی امتحان بودیم به جلوییم میگم برسونیها میگه چی تقلب میگم پَ نه پَ تنفس دهان به دهان
 232. “رفتم داروخونه کرم ترک پا بگیرم می گه واسه پا میخواین؟؟ نه پَ میخوام در جهت از بین بردن ترک های کویر لوت گامی برداشته باشم”
 233. “دارم واسه دختر خالم تعریف میکنم میگم: دیشب داشت یه راز بقا نشون میداد شیره حمله کرد به یه گله آهو یکی شونو گرفت! میگه :بقیه چی؟ فرار کردن؟ پَ نه پَ موبایلاشونو درآوردن فیلم گرفتن از صحنه واسه بقیه حیوونای جنگل بلوتوث کنن…”
 234. “تو آشپزخونه استکان از دستم افتاد شکست مامان اومده میگه چیزی شکستی؟ پََ نه پََ شیشه ی نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنین”
 235. مرغ از فریزر درآوردم مامانم میگه میخوای بپذیش میگم پ ن پ خانوادهش اومدن از سرد خونه انتقالش بدن به بهشت زهرا
 236. به فروشنده میگم :پایه گیتار داری؟ میگه :واسه گیتار میخوای؟ میگم :پ ن پ میخوام پایه باشه آخر هفته ها بریم دربند گیتار بزنیم!!!
 237. “عکس خودمو ابجی کوچیکمو گذاشتم تو ویچت؟ دوستم میگه واقعا ابجی خودته؟؟؟ گفتم په نه په ماله همسایمونه قرض گرفتیم یه دور باهاش بزنیم. باکیا شدیم ۷۵ میلیون. من سرشو کجا بکوبم خوبه”
 238. “طرف سوار اتوبوس شد بعد کارتو کشید و برنداشت یهو صدا اومد :دید دید دید و نهایتا یه سوت کشید. یارو گفت چی شد شارژ کارتم تموم شد راننده گفت پَ نه پَ سرود ملیه دستت رو بذاز رو سینت و شروع کن به خوندن”
 239. “مامور آمار :همین ۵ نفر هستید دیگه؟ گفتم پَ نَ پَ ۶ تامون Hidden شدن باید از Folder Option پیداشون کنید!”
 240. هوا خیلی سرد بوده منم داشتم مثل بید میلرزیدم از سرما بعدش پسر خالم بهم میگه سردته؟ منم گفتم پ ن پ دارم بندری میرقصم تا مردم بهم شاپاژ بدن
 241. با بابام رفتیم بنگاه میگم :آقا مزرعه دارین؟ میگه میخواین بخرین؟ بابام گف پ ن پ ما مترسکیم اومدیم دنبال کار…
 242. “تو صف ماشین های ونک وایسادم یارو میگه ونک میری آقا ؟ میگم پ ن پ تو صف وایستاده بودم از شما تشکر کنم”
 243. “به داداشم میگم سر رات داری میای یه لیوان آبم بیار ! بهم میگه تشنته ؟ پَ نَ پَ من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم”
 244. “پسر همسایمون تو پارک داشت بریک دنس می کرد یکی اومده بعد نیم ساعت تماشا میگه ایشون داره میرقصه؟ گفتم: پـَـ نه پـَـ شربت خاکشیر خورده می خواد ته نشین نشه!”
 245. “رفتم سوپر مارکت میگم اقا ببخشید یه لامپ۱۰۰محبت کنین. اورده تست کرده میگه میبری؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ همین جا میخورم!”
 246. “یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید. تا طبقه سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره!! پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه !”
 247. “رفتم بقالی میگم پودر ماشینی دارید؟ میگه برای ماشین لباسشویی؟ گفتم پَ نه پَ برای ماشین سواری، بریزم تو باکش هوارو کثیف نکنه!”
 248. تو خونمون اب قطع شده بود بعد چند ساعت داداشم شیرو باز کرد دید اب زرد رنگ بیرون میاد گفت :زنگابس منم گفتم :پ ن پ اداره اب برا عذر خواهی اب پرتقال فرستاده
 249. دیروز از در اموزشگاه زبان رد میشدم که یکدفعه یه دختر گنده با سرعت بهم خورد و بهم گفت الان خیلی خوشحالی؟ منم گفتم په نه په فقط تو خیلی خوشحالی
 250. “بچه تازه به دنیا اومده و از بیمارستان آوردیم خونه خوابیده، فامیلمون اومده میگه آخی خوابه؟؟؟ میگم پَ نَ پَ زدیمش تو شارژ! دکترا گفتن ۷ – ۸ ساعت اول خوب بزارین شارژ بشه بعد ازش استفاده کنین وگرنه خوب گریه نمیکنه!”
 251. توجه : امتحانات از آنچه در برنامه امتحانی می بینید به شما نزدیکترند !
 252. دوستم میپرسه تو هم مثل من به طبیعت و دریا و گل و چیزای رمانتیک علاقه داری؟ پـــ نه پـــ من فقط به زباله دونی و آشغال و توالت عمومی و چیزای چندش آور علاقه دارم!!!!
 253. “مامان و بابام موقع جابه جا کردن مبل یکدفعه ولش کردند رو پام اشکم در اومده، تازه می پرسن دردت اومد؟ پـــ نــه پـــ از اینکه می بینم رابطه شما دوتا انقدر خوبه و با هم همکاری می کنید، دارم اشک شوق می ریزم!!!”
 254. هر جور باشید بد یا خوب همسری مسه خودت گیرتون میاد شک نکنید خدا اون بالاست
 255. “من هر چی منتظرشدم زندگیم بیفته روغلتک خبری نشد!!! الانم منتظرم غلتک بیفته روخودم راحت شم واااالاااا…. “
 256. “امروز یه دختره تو دانشگا پارک دوبل قشنگى کرد, بعد با خودم گفتم دمش گرم دختراهم بلدن ولى وقتى امروز اون دختره رو تو سلف پسران دیدم, فهمیدم که اشتباه فکر میکردم…..!!!!!!”
 257. “بعضی از درخت ها واقعن بی شعورن… خیلی… چشمشون کوره… امروز صبح یک درخت بی شعور کور زده بود به ماشین یه دختره… درخت بی ادب…”
 258. “امروز عینکم گم شد… کل دنیا رو زیر و رو کردم پیدا نشد… شب که رفتم بخوابم دیدم رو چشممه!!”
 259. دارم به خواهرزادم دیکته میگم رسیده اخرخط میگه :خاله برم سرخط :پ ن پ! بقیشوروفرش بنویس!
 260. “دارم حرف میزنم هی زبونم میگیره بابام میگه :چته زبونت بند اومده؟ میگم پََ نه پََ میخوام حرف بزنم اینجا بد آنتن میده”
 261. “با کلی عشق و علاقه به یه بنده خدا گفتم I love you میگه با منی منم گفتم پَ نه پَ با پی ام سی ام”
 262. جارو گرفتم تو دستم به داداشم میگم آب بریز روش میگه میخوای بشوریش؟ گفتم پ ن پ تشنشه آبش بدیم نمیره!!!!!!!
 263. “یارو زنگ زده خونه ما میگه اداره ثبت احوال؟ میگم نخیر. میگه ااااا اشتباه گرفتم؟ میگم پََ نه پََ شما درست گرفتی، من اشتباه برداشتم!”
 264. “تو جاده پلیس دیدم دستمو کردم بیرون انگشتمو می چرخونم رفیقم می گه :داری به ماشینای روبرویی علامت میدی؟ پ نه پ انگشتم تو دماغم بوده داغ کرده دارم خنکش می کنم رفیقه ما داریم عایا؟؟؟؟ اصن یه وضی”
 265. “دارم چایی میخورم داغ بود سوختم. بابام می پرسه سوختی؟ میگم په نه په رفتم مرحله بعد”
 266. “ب دوستم میگم :ساعت ده پرواز دارم. میگه :با هواپیما؟؟ _پ ن پ، با قالیچه حضرت سلیمان. ملکه صبارم با خودم میارم.”
 267. “تو پمپ بنزین ب کارگره میگم :کارت سوختتو میدی؟؟؟ میگه :میخای بنزین بزنی؟ _پ ن پ،، میخام برم داخل دانشگاه گفتم ی کارت همرام باشه حراست گیر نده…”
 268. “نصف شب مامانم حالش خراب شده زنگ زدم آژانس. میگه :ماشین میخاین؟؟ _پ ن پ،، امشب شب مهتابه حبیبم رو میخام!!!”
 269. “اتوبوس خیابان دانشگاه رسید، رفتم جلوش بهش میگم دانشگاه میرى؟ میگه :پ ن پ من با این سنم هنوزم میرم دبستان. بهم اصن نمیاد ن؟ گفتم اصن ثابت نیس میاد و میره. آره دایى!”
 270. “رفتم اداره پست با یک جعبه بزرگ گذاشتم رو ترازو کارمنده اومده میگه میخوای پست کنی؟ منم گفتم پ ن پ میخوام ببینم اگر اضافه وزن داره شبا بهش شام ندم! هیچی دیگه از اداره پست انداختنمم بیرون.”
 271. سوار تاکسی شدم رسیدیم سر خیابون گفتم مرسی آقا… می گه پیاده می شین؟ پ نه پ خواستم بین مسیر یه تشکر ناغافلی کرده باشم جو از سنگینی درآد!
 272. به راننده ی میگم شهداهم میری میگه پ ن پ. من موندم اخه این کجاش پ ن پ داشت خو لامصب
 273. ویروس کش کامپیوتر وزدم ویروس کشی کنه بعد از سه ساعت زده مطمعنین میخاین اینارو حذف کنین. پ ن پ میخام بزرگشون کنم عصای دستم بشن
 274. “حاج اقا :عروس خانوم ایا بنده وکیلم؟ عروس :پ ن پ تو این دوره ای که شوهر گیر نمیاد برم گل بچینم پسرا پرچم بالا”
 275. اگه فامیلیم محمدی بود اسمه بچه ام رو میذاشتم صلوات
 276. یکی تو دانشگاه ازم پرسید ورودی چندی؟ گفتم۸۹ همچین با تعجب گفت پس ترم آخری؟ گفتم پ ن پ ترم اولم ولی از آخر اومدم شروع کنم!
 277. “بابام با چکش به جای میخ زده به دستم از درد دو متر رفتم آسمون اومدم پایین تازه می پرسه خورد به دستت؟ پ ن پ یاد گل خداداد عزیزی به استرالیا افتادم دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم عجب گلی بود”
 278. به ننم میگم :فکر کنم دیگه وقتشه از تنهایی در بیام. ننم میگه :یعنی میخوای زن بگیری پدرسوخته؟ میگم :پ ن پ یه داداش تپل مپل میخواستم روم نمیشه مستقیم به بابا بگم.
 279. “با بابام رفتیم بنگاه میگم :آقا مزرعه دارین؟ میگه میخواین بخرین؟ بابا گفت :نه ما مترسکیم اومدیم دنبال کار…..! گفتیم مارو تو یه مزرعه ای چیزی نصب کنید. بابای ما هم بلده ها:)”
 280. رفتم مغازه یه سبد پر خرید کردم، یارو میگه :کیسه هم میخوای؟ پَ نه پَ فرغون آوردم با اون می برم
 281. “از خواب بیدار شدم بابام اومده میگه بیدار شدی؟ پَ نَ پَ خوابم خودمو زدم به بیداری!”
 282. “اومدم ازاینترنت کلیپ تصادف دانلود کردم نشون دوستم میدم نگاه میکنه باتعجب میگه حالااینا واقعی ان؟ میگم پ ن پ….. اصن یه وضعیتیه ک بیا وببین”
 283. تو wechat بودم دوستم گفت الان هستی گفتم په نه په تکنولوژی پیشرفت کرده روبات منه گذاشتم ببینم میشه بش اعتماد کرد
 284. “رفتیم غذا بخریم بعد دو ساعت تو صف وایسادن مامانم میگه غذا دارن میگم پ ن پ منتظریم کارشون تموم شه آشغالاشونو بذاریم دم در اصن یه وضی”
 285. داشتم دانلودمیکردم داداشم گفت داری دانلود میکنی؟ گفتم پ نه پ دارم تیتراج ۱+۵نگاه می کنم
 286. شوهرم تا دم دمای صبح تلویزیون نگاه میکنه بعد که چشمام و باز میکنم بهش میگم صداش و کم کن میگه مگه خوابید میگم پ ن پ داریم تست خواب برا بازیگری میدیم،
 287. “استاد گفت هفته بعد امتحان میانترمه دختره گفت استاد حذفیه جوابشو داد پ ن پ لیگ برتر احساس کردم دختره خیلی ضایه شد!!!!!”
 288. به مامانم میگم :مامان یه تخم مرغ بنداز کف مایتابه… میگ میخوای بخوری؟ میگم :پ ن پ… میخام اینجوری شکنجش بدم ببینم دردش چیه جوجه نمیشه!
 289. از سرکار اومدم خیلی خستم. رفتم رو تخت ولو شدم دوستم میگه یعنی از سرکار اومدی اینقد خسته ای؟ میگم پ نه پ خستم از خالی بودن جای صدام تو برج میلاد
 290. اسپری سوسک کش زدم به سوسکه، سوسکه افتاده به پشت دست و پا میزنه… هم خونه ایم اومده میگه داره جون میده..؟ پََ نَ پََ قیافه تورو دیده از خنده ریسه رفته
 291. “پنج شنبه با هزار بدبختی رفتیم کلاس فوق العاده. دوستم برگشته میگه :شمام اومدین کلاس فوق العاده؟ پ ن پ! فکر کردیم امروز چهار شنبه اس اشتباهی اومدیم!”
 292. ﺩﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﺗﺮﺩﻣﯿﻞ ﻋﯿﻨﻪ ﺧﺮ ﻣﯿﺪﻭﻭﻡ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﺒﮕﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺪﻭﯾﯽ ﻻﻏﺮ ﮐﻨﯽ؟؟ ﻣﯿﮕﻢ ﭘَ ﻥَ ﭘَ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮ ﺳﺮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﮓ ﻣﯿﮓ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯿﺸﻢ…!!
 293. از شدت سرما دارم می لرزم دوستم دیده میگه سردته. گفتم بله. دیدم دیگه از شدت سرما نمیتونم پ ن پ بگم تسلیم شدم) 😀
 294. “اهنگ اندی تو ماشین گذاشتیم دوستم میگه اندیه؟ نه پَ داریوشه، داره خودشه لوس میکنه بخندیم”
 295. “پسر میگه اگه من برم خارج تو بایکی دیگه دوست میشی؟ دختر میگه پ ن پ میرم یه گوشه اتاقم میشینم میگم شاید این جمعه بیاید……….”
 296. چند روز پیش داخل مدرسه افتادم زمین و پام کلی خون اومد رفتم دفتر به ناظم مدرسه میگم ضد عفونی داری میگه برو حیاط من میارم منم رفتم اونم اومد ضد عفونی رو اورده داره میریزه رو زخمم میگه میسوزه منم یک نگاهی بهش کردم بنده خدا خودش گفت په نه په نمی سوزه
 297. “امروز استادمون میگه جزوه هاتونو در بیارین یکی از بچه ها گفت میخواین جزوه بگین بنویسیم؟! استادمون گفت پ نه پ میخوام بگم یه جاهایی شو پاک کنین”
 298. توبازار دیدم دختر۴-۵ ساله گریه می کنه مامانشو صدامیزنه گفتم مامانتو گم کردی؟ میگ :پ ن پ دیدم صدام قشنگه روضه می خونم! منم رنگم شدعین لبوکم آوردم ی دفعه مامانشم رسیدگفتم دختر شماست چه زبونی داره؟ گفت پ ن پ مداح محلمونه اومدم بگم دعام کنه
 299. “رفتم به مامانم میگم قوری کجاست؟ میگه میخوای چای بخوری؟! پََ نه پََ میخوام دست بکشم روش شاید غولی چیزی ازش درومد!!!!!!”
 300. “رفتم در خونه رفیقم از پشت آیفون می گه تنهایی دادا؟ پ ن پ خونه محاصره ست بهتره مقاومت نکنی”
 301. “میگم آقا خمیر دندون سفید کننده می خوام؟ میگه برا دندونات؟ پ نه پ می خوام کاسه دستشویی رو برق بندازم”
 302. “سر جلسه ی امتحان به دختره میگم :سوال۸؟ میگه :چیه؟ تقلب می خوای؟ گفتم :پ ن پ! می خواستم ببینم سطح علمی شما در چه حده شب با خانواده بیایم خواستگاری….”
 303. طبقه بالایی داره توی خونه گل کوچیک بازی میکنه، رفتم درشونو زدم میگه صدای ما اذیتتون میکنه؟ گفتم پَ نَ پَ اومدم بگم مواظب باشید بازیکن دو اخطاره توی زمین نفرستید که بعدا گندش دربیاد!
 304. “به دوستم میگم من عاشق ماشین شاسی بلندم میگه :منظورت پرادو ایناست!? میگم :پ ن پ منظورم تراکتور و کامیونه”
 305. آقا بردم کتاب خونه کتابم رو تحویل بدم میگه آوردی تحویلش بدی؟ پ ن پ این تبعیدیه منم سربازشم آوردم معرفیش کنم یه وقت در نره
 306. “رفتم نونوایی تا وارد شدم نونوا پرسید نون میخوای منم راستش روم نشد بگم پ ن پ…. گفتم نه حاجی اومدم احوال پرسی.! اونم برگشت گفت خوبم شکره خدا پسرم….. نون تموم شد وانستا……. :- (“
 307. “رفتم درمونگاه, منشیه میگه :مریض شمایید؟ گفتم پَ نَ پَ من میکروبم, اومدم خودمو معرفی کنم!”
 308. اومده بودن خواستگاریم. میگم فعلا می خوام درس بخونم. میگه یعنی حالا حالا ها طول می کشه? میگم پ ن پ ده دقیقه صبر کن همین دو صفحه رو بخونم بعد
 309. رفتم سوپر مارکت میگم اقا ببخشید یه لامپ۱۰۰محبت کنین. اورده تست کرده میگه میبری؟ میگم پَ نَ پَ همین جا میخورم!
 310. تو کلاس هی میگفتیم “استاد خسته نباشید”. استاد میگه یعنی وفت تمومه؟ گفتیم پ ن پ همین الان از اتاق فرمان اطلاع دادن که ۱ ساعت به تایم کلاس اضافه شده!!
 311. “میگم دیگه میخوام از ایران برم… میگه با آژانس مهاجرتی میری؟! پَ نَ پَ هماهنگ کردم اول پاییز با دسته غازهای مهاجر”
 312. “زنگ زدم ۱۱۵، میگه آمبولانس میخواین قربان؟ پَ نه پَ یه پلیس ۱۱۰ میخوام، بقیش هم آدامس بدین!”
 313. ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﺩﻭﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎ ﺑﮕﯿﺮﻩ؛ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﮕﻪ :ﭘﺩﺭ ﺟﺎﻥ, ﻋﺼﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻣﺮ ﺩﺭﺩﺕ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ؟ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﻢ :پ ﻧﻪ پ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻋﺼﺎ ﺑﻪ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ؛ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺮﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ!..
 314. “دیروز رفتم از نونوایی نزدیک خونمون نون بگیرم تو صف بودم دیدم یه خانومه ازم پرسید: ببخشید اقا پسر اینجا صف نونه؟ اصلا قبل از اینکه من چیزی بگم شاطر داد زد: نخیر خانوم اینا دیوار دفاعی تشکیل دادن من میخوام ضربه ایستگاهی بزنم:))”
 315. “هفت عصر از کلاس اومدم بیرون دوستم میگه میری خوابگاه گفتم. پ ن پ میخوام چادر بزنم تو محوطه دانشگاه دور. هم شاد باشیم”
 316. بچه تازه به دنیا اومده و از بیمارستان آوردیم خونه خوابیده، فامیلمون اومده میگه آخی خوابه؟ میگم پَ نَ پَ زدیمش تو شارژ! دکترا گفتن ۷ – ۸ ساعت اول خوب بزارین شارژ بشه بعد ازش استفاده کنین وگرنه خوب گریه نمیکنه
 317. “به یکی میگن با بالش جمله بسار میگه باسنگ زدم تو بالش… میگن ولش کن با تشک جمله بساز میکه توشک داری که باسنگ زدم توبالش…. میگن اینم ولش کن باپتو جمله بساز میگه پتو شک داری که زدم تو بالش…”
 318. “رفتم بانک پول بگیرم. کارمنده می گه پول رو می برید؟ پَ نه پَ! می خوام وایسم اینجا هر کس رقصید بهش شاباش بدم”
 319. خواهرم زنگ زده ی سوال درباره کامپیو تر بپرسه میگم برو توprograms files میگه باید کامپیوتر رو روشن کنم گفتم پ ن پ پشته کیس چند تا سوراخ هس سعی کن از اونجا وارد بشی دو هفته اس بام حرف نمیزنه لطفا راهنماییم کنید چ کار کنم
 320. رفتم داروخونه میگم باند دارین میگه واسه پانسمان می خوای میگم په نه په واسه حیاطمون، می خوام گسترش بدم بین المللی شه!!!!!!!!
 321. “میگم به جای سمنو حنا خوردم میگه حالت بده؟ پ ن پ تو روده ام حنا بندونه تو معده ام بله برون! من:) دوستم :(“
 322. یعنی اینقد واسه”اینترنت شبانه رایگان”شب زنده داری کردم اگه واسه نماز شب، شب زنده داری کرده بودم الان یه سرور اینترنت مفتی تو بهشت داشتم….
 323. “داداشم تو توالت بود… یک هو یکی محکم زدم به در… گفت بله…؟ گفتم اه تو اونجایی!؟!؟! گفت پَ نَ پَ این صدای منشی توالته… لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل فکو فامیله ما داریم”
 324. از خواب بلند شدم رفتم سر میز صبحانه بخورم مامانم میگه بیداد شدی میگم پ ن پ داشتم خواب میدیدم گشنم شد اومدم یه چیزی بخورم برم بقیه شو ببینم………
 325. “میگم امروز، مهم‌ترین تکیه‌گاه زندگی‌ام را از دست دادم.. میگه همسرت مرد؟!؟ پَ نه پَ پشتی صندلی کامپیوترم شکست”
 326. “به بابام میگم نونوایی قیامت بود. میگه :یعنی شلوغ بود!! گفتم :پ ن پ گناهکار ها رو مینداختن تو تنور و به نیکوکارا نون مجانی می دادند”
 327. “داشتم یه گربه رو تو سبد میبردم صدای میو میوش کل خیابونو برداشته بود. دختره میگه :گربه اس؟ پ ن پ نهنگهاختلال ژنتیکی پیدا کرده!”
 328. “امروز رفتم میوه فروشی گفتم آقا خیار دارین؟ گفتن خیار سبز؟! گفتم پ ن پ خیار قرمز!! یه چک محکم خوابوند تو گوشم! بی شعور چه محکم هم زد!! بی جنبه!!!!!”
 329. “رفتم کت فروشی میگم یه کت میخوام، میگه واسه خودتون میخواین؟! گفتم پ ن پ واسه کمدم میخوام که یه وقت احساس خالی بودن نکنه!”
 330. “تو دستشویی تو حاله خودم بودم، یهو یکی محکم زد ب در گفتم :بله؟ دیدم داداشمه میگه :اه تو اونجایی؟!!!!!!!؟ گفتم پ ن پ صدای منشی توالته.. لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل”
 331. در مغازه دوستم بودم مشتری آمد گفت ترمز فرش دارین؟ دوستم گفت برای فرش میخواین؟ مشتری گفت پ ن پ برای ماشینمون میخوایم ترمز نداره.
 332. از دوستم فلش گرفتم بردم خونه بعد از ویروس کشی، ۵ تا ویروس پیدا کردم بعد رفتم مدرسه میگم فلشت ویروس داشت، میگه کشتیشون؟ پ ن پ اسیرشون کردم دارم حرف می کشم.
 333. “خانومه با ماشین ۲۰۶ زده به تیر چراغ برق، ماشین نصف شده! به افسر میگه :من مقصر شناخته می شم؟ افسر :پَ نَ پَ علت حادثه انحراف به چپ تیر برق بود ایشون مقصرن”
 334. امروز به مامانم میگم سلام. دیدم داره نیم ساعت تو چشام نگاه میکنه و هیچی نمیگه! میگم چی شده؟ میگه هیچی دارم فکر میکنم چطوری جوابتو بدم که نگی پ ن پ!
 335. امروز صبح خانومم گفت قاشقارو از کجا برداشتی؟ گفتم از تو کابینت گفت از کابینت تو آشپزخونه گفتم پ ن پ از کابینت تو دستشویی بردارشتم.
 336. “رفتم مرغ فروشی میگم بال داری؟ میگه بال مرغ؟ – پَ نَ پَ بال هواپیما. واسه ایرباس پشت خونمون!!!”
 337. “به مادرم میگم کیسه حموم کجاست، میگه میخوای بری حموم؟ پَ نه پَ میخوام برم استادیوم بجای پرچم استقلال بگیرم دستم.”
 338. به دوستم میگم بریم شهر بازی؟؟ میگه بریم شهر بازی کنیم؟؟ میگم :پَ نَ پَ،،، بریم کمکشون جیغ بزنیم خسته نشن!!!
 339. “دارم تاریخ تولید و انقضای تن ماهی رو نگاه میکنم، صاحب مغازه میگه :میخوای ببینی فاسد نشده باشه؟ میگم :پَ نَ پَ میخوام ببینم تاریخ تولدش کیه تا واسه تولدش آکواریوم بزرگتر بخرم!”
 340. “واسه استخدام رفتم یه شرکتی خانومه میگه :شما برای آگهی استخدام اومدین؟ گفتم :پ ن پ! اومدم بگم اصلا رو من حساب نکنین!!”
 341. “با دوستم رفتیم باغ وحش کنار قفس شیر وایسادیم دوستم میگه شیره؟ میگم په نه په گربس باباش مرده ریش گذاشته”
 342. “رفتم میوه فروشی، میگه :میوه می خوای؟؟ میگم پ ن پ اومدم اورانیوم غنی شده بگیرم برا راکتور داییم…”
 343. مگسه نشسته رو برنجم به خواهرم میگم مگسسسسسسسس، میگه بکشمش؟؟ پ ن پ زشته برنج خالی بخوره یکم خورشت بریز واسش
 344. “رفتم تو آپارتمان دارم گوشت قربونی بین همسایه ها پخش میکنم یارو میپرسه نذریه؟ میگم پ ن پ با خود گوسفنده مشکل داشتیم کشتیمش”
 345. “سر کلاس معارف بودیم وسط امتحان کتاب باز کردم بغلیم گفت تقلب می کنی؟ گفتم پ نه پ دارم درس می خونم”
 346. دوستم به تلفن خونه زنگ زده میگه علی خونه ای میگم پ ن پ پشت فرمونم برگشته میگه ای بی معرفت کی ماشین خریدی و نگفتی میگم کصافط به تلفن خونه زنگ زدی اونوقت پشت فرمون چیکار میکنم رفیق ما داریم!؟
 347. “دارم تو خونه تردمیل میرم. بابام اومده میگه :داری میدویی لاغرکنی؟؟ میگم :پ نه پ کلاسم دیرشده عجله دارم….”
 348. “به بابام میگم نونوایی قیامت بود!!! میگه :یعنی شلوغ بود؟؟! گفتم :پ نه پ گناهکار ها رو می انداختن توی تنور و به نیکوکارا نون مجانی می دادن!”
 349. س :پدر سوئیچ رو بده پدر :میخوای بری بیرون بله پدر عزیزیم (واحد ستاد مبارزه با فتنه ی پ ن پ واحد فرزند صالح)
 350. “مامانم چندتار سفید بین موهام دیده. میگه ای وااااای موهات سفید شده؟؟؟ پ ن پ چندتاشون شکسته بودن گچ گرفتمشون…. “
 351. یارو داشته سر نماز گریه میکرده، حیف نون با بغض بغلش میکنه و بش میگه راستشو بگو، واسه خدا اتفاقی افتاده؟؟؟
 352. “رفتم پرنده فروشی میگم آقا قناری‌های نر و مادتون کدومان؟ میگه میخوای بخری؟ پَ نه پَ مامور منکراتم اومدم ببینم قفسشون یه وقت مختلط نباشه”
 353. “با چشای پف کرده رفتم مدرسه دوستم می گه :خواب بودی؟؟؟ می گم پ ن پ چشامو پروتز کردم”
 354. بهش میگم با من ازدواج می کنی؟ میگه داری بهم پیشنهاد میدی؟ پ ن پ میخوام غیر مستقیم حالیت کنم مامانت تصادف کرده بری بیمارستان!!!
 355. “می خواستم فیلم ترسناک نگاه کنم….. داداشم برگشته میگه میخواهی فیلم وحشتناک نگاه کنی؟ می خواستم بگم پ ن پ. در بست رفت.. هیچی منم ضایع شدم…..”
 356. مخاطب خاصم گفت کجایی.. گفتم توقلبتم عزیزم. گفت تنهایی??!, گفتم. پ ن. پ بروبچا جمع کردم دور هم ی دس حکم. بزنیم از تنهایی دربیایم.. من:) مخاطب خاصم :(ستاد مبارزه با مواد مخدر; @ بقالی سرکوچمون:)
 357. پایان نامم تموم شده زنگ زدم به استاد میگه میخوای دفاع کنی؟ پََ نَ پََ میخوام حمله کنم
 358. گودزیلامون زنگ زده میگه خونه ای میگم اره میگه داری درس میخونی میگم اره میگه خسته ای میگم اره میگه خاک توسرت سه تا په نه په از دست دادی
 359. “کلاغ اولی :غار کلاغ دومی :غار؟؟؟ کلاغ اولی :په نه په هتل ۵ ستاره!”
 360. “قبل از نماز تو مسجد نشستم مادرم زنگ زده میگه کجای؟ میگم تومسجد! میگه می خوای نماز بخونی؟! اومدم بگم :په نه په خودش فهمید قطع کرد؛! فکو فامیله داریم ما؟؟؟!!!”
 361. رفتیم غار علیصدر. به رفیقم خفاش نشون دادم. میگه وای خفاشه! پ نه پ بتمن بود. اجاره خونه گرونه اینجا سکونت دارن فعلا!!!
 362. داشتم می رفتم طرف ماشینم یهو دیدم افسره داره یه چیزی می نویسه! گفتم :داری جریمه ام می کنی؟ پ ن پ دارم اسمتو پشت کارت دعوت عروسیم می نویسم. میای؟
 363. “داشتم میرفتم باشگاه وسط راه یادم اومد یه چیزی رو یادم رفته، برگشتم خونه. در زدم داداشم در رو بازکرده با تعجب میپرسه قاسم تویی؟!!! نرفتی باشگاه؟ میگم :پَ نَ پَ قاسم رسید من دیلیوریشم…”
 364. یارو تو پیتزا فروشی میگه بیستا پیتزا میخوام یارو میگی می بری میگه پ نه پ همینجا همه رو میخورم
 365. “به طرف شمارمو دادم… بهم میگه یعنی تماس بگیرم؟؟!!! میگم :پ ن پ سایز کمرمه… تولدم نزدیکه گفتم شاید به دردت بخوره!!!:l”
 366. “دارم سبزی خورد می کنم… دستم بریده… می گم مامان چسب داری؟ میگه دستتو بریدی؟! پ ن پ می خوام کارم تموم شد دوباره سبزیا رو بچسبونم! عثن یه وزی”
 367. “بابام داره با شیر و دوش حموم ور میره سه ساعت دم در حموم یه لنگه پا وایسادم بر می گرده می گه :اِ اِ اِ…! می خوای بری حموم؟ پ نه پ اومدم مسابقات پرورش اندام، منتظرم برگردی برات فیگور بگیرم”
 368. یه نفر ماشین بهش میزنه.. می گن تصادف کردی.؟؟؟ میگه پ نه پ تمارض کردم پنالتی بگیرم.
 369. به خواهرم میگم یه لیوان آب میاری میگه میخوای بخوری؟؟ پ ن پ میخوام دوش بگیرم
 370. “امروزصبح اومدم برم دستشویی دیدم مامانم داخله، خلاصه بعدنیم ساعت که پشت درهمینطوربه خودم میپیچیدم اومده بیرون میگه میخوای بری دستشویی؟؟! میگم پ ن پ دیدم پشت در دستشویی موقعیت خوبه دارم بندری میزنم اوله صبحی.”
 371. یکی میره دکتر زیبایی بینی. منشی ازش میپرسه اومدین بینیتون رو عمل کنین طرف میگه پ ن پ میخوام بکوبمش سه طبقه بسازم.
 372. “تصادف شده زنگ زدم اورژانس میگه کسی صدمه دیده پ نه پ زنگ زدم بگم همه سالمن نگران نشو!”
 373. “بابای یکی از بچه ها میوه فروشی داره، معلممون بهش میگه شما میوه هارو مخلوط میکنین؟ یکی از بچه ها بلند شده میگه :پ ن پ محلول میکنن. ما رو میگی!”
 374. دختره داره غرق میشه. میگم :دستتو بده. میگه :میخوای نجاتم بدی؟ میگم :پ ن پ میخوام برات لاک بزنم….
 375. “یه روز نرفتم مدرسه، زنگ زدم به دوستم میگه مشق هارو میخوای؟؟ میگم پ ن پ زنگ زدم بگم حال خودکارایی که مشق هارو باهاش نوشتی چطوره”
 376. دیروز تو یکی از چت روم ها بودم داشتم با یه دختری چت میکردم داداشم اومده میگه داری با یه دختر چت میکنی؟ پ ن پ دارم با اوباما از کاخ سفید چت میکنم!!!
 377. خواهرم از بیرون میاد خونه… میبینه پشت سیستمم… میگه کامپیوتر روشن کردی… گفتم پ ن پ دکتر گفته روزی۳مرتبه بشین جلو مانیتور خاموش زل بزن واسه چشمات خوبه….
 378. یارو از حموم اومده بیرون سرش خیسه داداشش اونو دیده میگه :داداش حموم بودی؟ پ ن پ تو درازگودال های اقیانوس اروم غواصی میکردم سرم خیس شد…………
 379. “طرف رفت بیمارستان نوزادش تحویل بگیره پرستارگفت میبرید، طرف گفت پ ن پ میخورم!!”
 380. طرف رفته آزمایشگاه جواب آزمایش و بگیره پرستار میگه: میبرید طرف میگه پ ن پ میخورم
 381. “به دوستم می گم فهمیدی آناهیتا جدا شد؟ با کلی احساس غم و تعجب می گه :از شوهرش؟ پَ نَ پَ چسبیده بود کف ماهیتابه با کفگیر جداش کردم!”
 382. “خمیر ریش زده بودم تا ریشامو بزنم، اومده میگه :میخوای ریشاتو بزنی؟؟؟ گفتم :پ ن پ الان یه خبر عجیب شنیدم، کف کردم!!!”
 383. “داشتم ماشینمو میشستم رفیقم اومده میگه: داری میشوریش؟ گفتم :پ ن پ دارم بهش آب میدم بزرگ شه بشه کامیون”
 384. “باداداش دوقلوم توی خیابان داشتیم راه میرفتیم. ازم پرسیدن دوقلویین گفتم پ ن پ من سیم کارتم اینم جایزمه……..”
 385. ” واقعی به خدا: یه شاگرد کلاس اول (گودزیلا) دارم امروز باهاش کلاس دارم ازش پرسیدم بین وعده های غذایی کدوم ازهمه مهمتره؟ با اعتمادبه نفس کامل میگه :آقا کتلت!!!!!!!!!!!!! منو میگی یعنی سقف رو گاز میگرفتم فقط”
 386. “داشتم کارتون یخ زده رو میدیدم بابام بهم گفت این ملکه برفی گفتم پ ن پ جوونیا ننه سرماست”
 387. رفتم ساندویچی گفتم۶تا بزن. اومده میگه آمادس می خواین ببرین. یه نگاه به خودم کردم گفتم پ ن پ می خورم یه تنه
 388. “دراز کشیدم لب استخر دوستم میگه آفتاب میگیری؟؟؟ پ ن پ با خورشید مسابقه گذاشتیم هر کی دیرتر بخنده برندس!!!”
 389. “به دوستم عکس مخاطب خاصمو نشون دادم میگه دوس پسرته میگم نه په جوونیای بابای عممه ببین میپسندیش, میگه وااامگه عمت شوهر کرده؟ :-\ خدایااا چه ربطی داش اخهههههههههههههه من :-\\\\\ عمم!!!! شوهرش؟؟؟؟؟ باباشx- ( مخاطب خاصم:)))) دوستمo_۰”
 390. “فرشو پهن کردی رو پشت بوم همسایه می گه شستین گذاشتین خشک بشه؟ پ ن پ انداختیم ویتامین دی جذب کنه تا رنگ گلاش ثابت بمونه!”
 391. “مامانم اومده پیشم نشسته با عصبانیت میگه :با پولات چه غلطی کردی نکنه بازم همرو خوردی منم تا میخواستم بگم په……. یه کشیده ضد زیر گوشم گفت حالا واسه من میگی په نه په نشونت میدم ولی من بیچاره میخواستم بگم پسندازشون کردم”
 392. “سر کلاس خوابیده بودم استادمون اومد داد زد :محمدحسین خوابیدی؟ گفتم پ ن پ زدم کنار استراحت کنم!!! بی جنبه گفت موقع امتحان ترم دارم برات”
 393. “لباسای کثیفمو دادم مامانم بندازه لباسشویی، میگه بندازم لباسشویی؟ میگم پ نه پ دادم بذاری موزه لوبر فرانسه به قیمت یک میلیون دلار خریدار داره. والاااااا به خدا اصن چه وضیه؟”
 394. رفتم خواهر زادمو از مهد کودک بیارم ناظمشون میگه میخوای ببریش؟ میگم پ ن پ همین جا میخورمش
 395. “میخوام برم خونه چشام قرمزه…. به رفیقم میگم چشام قرمزه؟ میگه آره میخوای همینجوری بری ؟ میگم پَ نَ پَ وایمیستم تا سبز شه بعد حرکت میکنم…”
 396. “تو خیابون از یه دختره خوشم اومد رفتم می گم ببخشید خانوم می تونم یه لحظه وقتتونو بگیرم میگه :می خوای شماره بدی؟ گفتم بله اگه امکانش باشه اونم شمارمو گرفت زنگم زد خدایی اگه میگفتم پَ نَ پَ می پرید حیف بود………”
 397. با بابام بحث میکردیم عمم برگشته میگه بحث نکنید ناسلامتی پدر و دختر هستید پ ن پ من فکر کردم مادر دختریم برا تنوع مامانم سیبیل گذاشته فک و فامیل ما داریم
 398. تو پیاده رو با ی بابایی رو در رو شدم من هر طرف میرم اونم میاد همون طرف برگشته میگه میخا‍‍ ی رد شی میگم پ ن پ دارم باهات سالسا میرقصم
 399. “آقا به جان من تعداد ضرب المثل ها وکنایه هایی که تو ۱۰ دقیقه تو سریال آوای باران استفاده میشه معلم ادبیاتمون تو کل ترم استفاده نکرده! یعنی گداهه یه جوری صحبت میکنه حافظ جلوش کم میاره”
 400. “دارم تراکِت پخش می کنم تو خونه ی مردم بعد یه زنه اومده میگه آقا شما تراکت پخش می کنید؟ میگم پ نه پ نقاشی کشیدم دارم میندازم خونه مردم، با اس ام اس بهم نمره بدن”