مازندرانی

مازندرانی

 1. رزین محبتت میچکای دلم را پتکا کرد
 2. ” بن پرک چیست؟ نوعی رقص شبیه به “”چکه سما”” که مردان مازنی بعد از گرفتن یارانه از بانک تا خانه انجام میدهند …!”
 3. آخرین تلاش یک مازندرانی برای سیر شدن: بشتی دره؟!
 4. اتا شمالی پلیس مخفی بونه الان 3ساله گوم بیه!!!!!!!
 5. “طرف سوار تاکسی مازندرانیه میشه میبینه ضبطش روشنه، میگه آقا خاموش کن زمان پیامبر مگه موسیقی بوده ؟ مازندرانی میزنه کنار میگه : پیاده بواش زمان پیامبر تاکسی هم دنی بیه، اسا انده هرس تا شتر بیه”
 6. “از مازندرانیه میپرسن گواهینامه قبول شدی یا نه ؟ میگه : هنوز معلوم نیه ماشین بزومه دیواره، سرهنگ بورده کما، هوش بیه بوینم قبولمه یا نا”
 7. ” اتا مازندرانی ره پرسنه خارجی شون سیب زمینی ره چی گنه؟ مازندرانی گنه: “”پتیتو”” پرسنه ایا سیب زمینی پخته ره چی گنه؟ گنه: “” بپته پتیتو”””
 8. “سه تا زن مازنی داشتن از حواس پرتی شوهر هاشون برای همدیگه درد ودل میكردن اولی: خاخر ته بلا مه سینه مه مردی انده كم حواسه پریروز وه ره باتمه بو نون بیی بورده یك كیلو دونه بیته دومی:خاخر ته بلا مه سینه مه مردی اند كم حواس هسته اوندفعه وه ره باتمه بور دونه بیی بورده روغن نباتی بیته سومی:خاخرون شمه بلا مه سینه باز شمه مردی اتا كم حواس دارنه”” مه پدرسوخته مردی اوندفه مره بازار دله بدیه بمو مه جلو مه ره باته “” خهخر ته چهره خله مسه آشنا هسته فقط ندومبه ته ره كجه بدیمه؟؟؟؟”
 9. ” “”بر اثر شوخی یک مازندرانی 45 نفر کشته شدند”” این حادثه زمانی رخ داد که این فرد مازندرانی چشمهای راننده ی اتوبوس را گرفته و به او گفت : “” اگه بتی من کنه وچومه؟ “””
 10. مازندرانیه تو صف دستشویی ایستاده بود: یکی میرسه بهش میگه ببخشید میشه من برم سرپاییه مازندرانیه میگه:برار مگه اما خانه بستری بووشیم؟؟؟؟؟
 11. ” مازندرانیه از یکی میپرسه: “” اینجه چی شی وسه شلوغ هسه؟ “” طرف میگه : مازندرانیهای لهجه دار رو اعدام میکنن ! مازندرانیه میگه : واسه چی گلم”
 12. مازندرانی بعدانتخابات با100تومان میره خرید میگه اساچه تموم نونی؟!!!!!
 13. ” قوانین جدیدهیئت شطرنج مازندران: 1-خی هم بایدبازی دله دواشه 2-خی هرجوری که ونه دل بخواسه حرکت هاکانه 3-کسی حق ندارنه خی ره بازنه. 4-اصلاخی شاهه”
 14. ” اتا مردی بورده جنگل دو تا چش پشت اتا دار بدیه بته تو شیری؟ بته نا بته تو خرسی(اش)؟ بته نا بته تو پلنگی؟ بته نا بته پس تو چی هستی؟ بته من اصغرمه بته پس ت چش چیسه اتی بیه؟ بته اشون کنس بخردمه مره دماسه هر چی قد کمه بیرون ننه “
 15. ” زن تهرانی : سلام عشق من زن ترک : خوش گلدی زن کرد : خوش اتی اقا زن مازندرانی : یا حضرت عباس ای بیمو”
 16. “گوجه خورشت چیست؟ نوعی پیتزای محلی که از نظر خاصیت با خاویار برابری میکند و تقربا هر دو روز یکبار جزو سبد غذایی گیلکها قرار میگیرد اهل خانه پس از صرف آن با گفتن: اوه بترکستیم مار از مادر خود تشکر میکنند!! “
 17. ” مار : مادر پر : پدر برار : برادر خاخر: خواهر خی کار: کار سخت خی واری: یه چیز تو مایه های مث خر خی سر:سرسخت خی:یه فحش یعنی گراز! “
 18. “*:به طوطی میگن تهرانی هستی؟ میگه : شفتی مگه؟ دماغه هارش بابلیمه وَ”
 19. ” *: به مازندرانی میگن با خرما جمله بساز. میگه: ته نازه خرما!”
 20. ” *: شه جان براره قربون چیست؟ تشویق مازندرانیها برای انجام کار سنگین که از عهده خر هم بر نمی آید.”
 21. ” *: شی خواخر چیست؟ موجودیست فضول ، عصبی و حسود و… شغل اصلی این موجود دلالیست. متخصص بهم زدن رابطه بِرار و بِرارزِن و بعد از موفق شدن در این عمل میگه: اووه مگه چی بتمه؟!”
 22. ” مازندرانیه میره جهنم از پشت میله ها به به بهشتیه میگه: اتا لیوان خانک او هاده بهشتیه میگه: نه تو هم کار خوب میکردی میومدی بهشت مازندرانیه میگه :ته بیشرف صبح آب جوش بخواه ته پِر ره در ای یارمه”
 23. ” “مردم کیجائون شی بکردنه بوردنه ته هی بخس” جمله مادران مازنی هنگام بیدار کردن دخترانشان مبل سر نیشتى: پیته لمه ره یادنکن سرمایه داربیى: فقیرى ره یادنکن زبون خارجى یادبیتى: مازرونی ره یادنکن چهارنفر رییس بیى: گت و کچیکى ره یادنکن ته وضع خاره ،ارباب بیى: شه رعیتى ره یادنکن ته کت وشلوارنوبیه: احوالپرسى ره یاد نکن وقتى که راحت مجنى: لینگ تلى ره یادنکن آلو طلایى خرنى: ترش حلى ره یاد نکن…”
 24. ” حضرت عباسی نتومبه به ارواح مه پیر نتومبه خدا سر شاهده نتومبه مه لینگ باخوته (اصرار یک مازندرانی در عروسی برای نرقصیدن)”
 25. “مازندرانی میره دکتر,دکتر میگه بفرمایید مشکلتون چیه ؟ میگه : اتا مدته که دچار بی تفاوتی بییمه! دکتر: میشه بیشتر توضیح بدید. مازندرانی : مثلا الان ته دری مه جا حرف زندی من تره بوق حساب نکمبه!”
 26. ” دوران نامزدی: مه جان در بوره من ته جا مریض بووم! سال اول ازدواج:عزیز دکتر بوریم ! سال دوم:چنده ته مریض بونی !‍ چند سال بعد:سقد نوونی ته دست جا راحت بووم…!”
 27. ” میتسوبیشی چیست؟ دختریست اهل ژاپن به نام “میتسو” که شوهر ندارد”
 28. ” مازندرانیه ساعت میخره رفیقش ازش میپرسه: ساعت چنده؟ میگه : اسا انده بپرس تا وره خراب بکنی !”
 29. ” چش چرون چیست: فردی است که در عروسیها هی داد میزند: زنانسه پلا بیارین !”
 30. ” معلم : ۱۰ تا سیب داریم ، من ۹ تاشونو میخورم حالا چندتا سیب میمونه ؟ بچه مازندرانی : چی موندنه؟ همون اتا ره هم شه بخر ! بدبخت سه نخرده گدا سگ !”
 31. ” زن مازندرانیه میره بانک یارانه شو بگیره . بانکیه میگه:بریزم به حساب جاریتون؟ زنه میگه: نه بریز به حساب خودم. می جاری بمیره ایشالا، بانک دله هم وه هوا ره دارنه!!!”
 32. ” مازندرانی ها دروغ گفتن را از صبح زود آغاز میکنند : پرس ، پرس شو بیه !!”
 33. هیچ … نوونی چیست؟ نوید آینده ای مبهم از سوی والدین مازنی به فرزندان
 34. ” عربیم خوب نیست ولی (انت فی قلبی) انگلیسی زیاد بلد نیستم ولی (i love you ) فارسیم لهجه داره ولی (دوستت دارم) ولی مازندرانیم قیامته ( گج لوچتم )”