عید فطر

عید فطر

 1. “روی انتباع رمضان خط مشکی مکشید / روی آن را نور از دل بکشید آمد آن عید که بودی منتظرش / هر چه خواهی به خدا گو بلند است کرمش فطر آمد و فطریه ما چه شد یا رب / فطریه ما دیدن روی منجی است یا رب عید فطر پیشاپیش مبارک”
 2. ایام رمضان بهانه ای بود برا تمرین انسانیت و عشق به داشته ها، تلاش برای دست آوردن نداشته ها و درک ارزش ها. عید سعید فطر مبارک
 3. “میخواد ماه دیده بشه… میخواد دیده نشه… عزیزم تو خودت ماهی… پیشاپیش عیدت مبارک…!!!”
 4. “عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت صد شوق که این آمد و صد حیف که آن رفت “”عید فطر مبارک”””
 5. “عید است و دلم خانه ی ویرانه، بیا این خانه تکاندیم ز بیگانه، بیا یک ماهِ تمام مهمانت بودیم یک روز به مهمانی این خانه بیا ★ عید فطر مبارک ★”
 6. “تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است / ماه مهمانی تمام و مه‌نگارم رفته است با گل این بوستان تازه انسی داشتم / گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است عید شما مبارک”
 7. الهی چه بی صدا و بی حساب می بخشی و ما چه حسابگرانه تسبیح و ذکرمانرا میشماریم! “شب قدر” شب بیدارشدن است نه بیدارماندن! اگر بیدارشدید؛ براى ما در خواب ماندگان دعاکنید! التماس دعا
 8. “رمضان میرود ومیبرد از کف دل ما، انکه یک ماه صفا یافت از او محفل ما رمضان عقده گشا بود گنهکاران را وای اگر او رود وحل نشود مشکل ما حال ای ماه خدا میروی آهسته برو که ندانی چه کند رفتن تو با دل ما “”پیشاپیش عیدتان مبارک”””
 9. “عید آمدو خنده به لبان شد / در ساز دلم شاد و روان شد از تشنگی وسوز نخوردن / گوهر به کلامم رمضان شد عید سعید فطر مبارک”
 10. “خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود از هرچه غیر خواسته ی او گر، جدا بود درب کلاس درس خدا چون گشوده شد خوش بر مطلبی که قبول انتها بود عید شما مبارک”
 11. “رمضان، شهر عشق و عرفان است رمضان، بحر فیض و احسان است رمضان، ماه عترت و قرآن گاه تجدید عهد و پیمان است..”
 12. “عید آمدو خنده به لبان شد / در ساز دلم شاد و روان شد از تشنگی وسوز نخوردن / گوهر به کلامم رمضان شد عید سعید فطر مبارک”
 13. “خدایا سی شب به تو التماس کردم / این لحظه جواب طالب ام من خواهی بنواز و خواه رد کن / احسان و عتاب طالب ام من . . . عید سعید فطر مبارک”
 14. “عید صیام آمد و ماه صیام رفت / لطف تمام آمد و فیض تمام رفت شد عید فطر و لطف خدا باز تازه شد / گرد غم گناه ز جان عوام رفت! عید سعید فطر مبارک”
 15. “بر ملک دلم روی تو خورشید شود / بر جان و دلم عشق تو امید شود می نوش یکی جام سلامت ای دوست / خوش باشی و هرروز توچون عید شود”
 16. “عید آمد و عید آمد با نقل و نبیدآمد / رمضان مبارک رفت این فطر سعید آمد دنیا شده یکسر گل هرگوشه پرازبلبل / هر خاک شده بستان چون نور امیدآمد . . .”
 17. “خوش بر کسی که سفره نشین خدا بود از هرچه غیر خواسته ی او گر ، جدا بود درب کلاس درس خدا چون گشوده شد خوش بر مطلبی که قبول انتها بود عید شما مبارک”
 18. “برگ تحویل می کند رمضان / بار تودیع بر دل اخوان یار نادیده سیر، زود برفت/ دیر ننشست نازنین مهمان ماه فرخنده روی برپیچید / و علیک السلام یا رمضان عید رمضان بر شما مبارک”
 19. “تا که چشمم باز شد دیدم که یارم رفته است / ماه مهمانی تمام و مه‌نگارم رفته است با گل این بوستان تازه انسی داشتم / گرم گل بودم که دیدم گلعذارم رفته است عید شما مبارک”
 20. “نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است که در ساغر شد روز عید است ، سوی میکده آیید به شکر که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد . . . عید سعید فطر بر شما مبارک”
 21. “خدایا این همه روزه بگیریم, گشنگی بکشیم, آخرشم پول بدیم تا قبول شه !؟ آخه این چه مهمونی بود !؟ عید فطر مبارک !”
 22. “عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است . . .”
 23. “عید آمدو خنده به لبان شد / در ساز دلم شاد و روان شد از تشنگی وسوز نخوردن / گوهر به کلامم رمضان شد”
 24. “خدایا سی شب به تو التماس کردم / این لحظه جواب طالب ام من خواهی بنواز و خواه رد کن / احسان و عتاب طالب ام من . . . عید سعید فطر مبارک”
 25. “هزاران آفرین بر جانت ای ماه / روان عاشقان قربانت ای ماه مبارک باد ماه عشق بازان / که بنشینند در ایوانت ای ماه مبارک باد عید روزه داران / نکویان جهان مهمانت ای ماه . . .”