روز معلم

روز معلم

 1. “ای معلم : ای روشنی بخش دلها . براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) هستی.چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی “
 2. “۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت . و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت . روزت مبارک . . “
 3. “تا خدا بوده و هست ، معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست . معلمی هنر است ، عشقی است آسمانی . . . روزت مبارک”
 4. “ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است، و ماندگار شدن برای یک عمر؛ سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار… معلم عزیزم روزت مبارک، که جهانی از نورت مبارک گشته است.”
 5. “روز قیامت با یه حساب کتاب ساده فهمیدم جام تو جهنمه داشتم می رفتم طرف جهنم که یه فرشته پرسید :کجا؟ گفتم جهنم گفت مگه تو دنیا چیکاره بودی؟ گفتم کارمند آموزش پرورش بودم. درس می دادم گفت بیچاره برگرد برو بهش. فکر کردی تا حالا کجا بودی؟ *روز معلم مبارک*”
 6. “ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﻪ ﺑﺨﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﮐﻪ ﺑﺮﺯﮒ ﺷﺪﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻋﺸﻖ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﻪ ۱ -ﻋﻄﺶ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ۲- ﺷﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ۳-ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﻭﺯﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ”
 7. “بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد اما تو میسوزی تا بسازی، با سپاس و عرض تبریک فراوان…”
 8. “تا خدا بوده و هست، معلم بوده و هست و هر روز، روز معلم هست. معلمی هنر است، عشقی است. آسمانی روزت مبارک”
 9. “در مکتب تو همیشه شاگردم من دور از رخ تو همیشه پر دردم من در فصل بهار و روز استاد ببین بی نور معلم این چنین زردم من روز معلم گرامی باد”
 10. “بوسه میزنم بردستانت… به احترام بهشت که زیر پایت جاری ست… به احترام اندیشه ای که از پس لطافت دستانت بر تخته سیاه کلاس نقش میبندد… وبه احترام وجودت که سرشار است از عطوفت حوریان بهشتی… ای مادر اندیشه های آسمانی، ای معلم روزت مبارک…”
 11. “تو همرنگ بهاری ای معلم روح سبزه زاری ای معلم تقدیم به تمام معلمان ایثارگر کشورم که همچون شمع سوختند و مجلس علم را روشن کردند”
 12. “بوسه میزنم بردستانت… به احترام بهشت که زیر پایت جاری ست… به احترام اندیشه ای که بر تخته کلاس نقش میبندد… سپاسگذار معلمی هستم که اندیشیدن را به من اموخت نه اندیشه هارا… *استاد روزت مبارک*”
 13. “معلم، تلاشگر بی ادعا”
 14. “ادیبی را گفتند :چرا معلم را زیاده از پدر ستایش میکنی، گفت :پدر مرا از آسمانها به زمین آورد ولی معلم مرا از زمین به آسمانها روز معلم مبارک”
 15. “سپاسگذار معلمی ههستم که اندیشیدن را به من اموخت نه اندیشه هارا.. روزت مبارک*”
 16. “به یاد تموم اون تیکه پروندنا بیاد تموم اون منفی ها بیاد تموم اون اذیت کردنا تموم لحضات خوبمون باشما روزت روزت مبارک معلم”
 17. “معلم عزیزم روزت مبارک همه ی خوبی هایم روزت مبارک من مدیون تو هستم چون هر چه نوشتن و آموختن در یاد دارم کار توست روزت مبارک ای کسی که اگر نبودی شغلی خوب در آینده نداشتم روزت مبارک همه ی این ها رو گفتم تا بدونی دوستت دارم بهترین معلم روت مبارک☺”
 18. “به من از دانایی های خود گفتی تا از نادانی های خودم نگویم به من درس زندگی دادی تا فقط درس علم یاد نگیرم حالا من امروز میخواهم چیزی به تو یاد بدهم دانش آموزانت را تنبیه کن تا تنبیه کردن یاد بگیرند شکستشان بده تا شکست دادن یاد بگیرند روزت مبارک”
 19. این هفته هفته ی معلم نیست… هفته ی تخته سیاهه…. یادش بخیر تخته سیاه, دستای کچی, شستن تخته پاک کن…. ما با تخته سیاه درس خوندیم این شدیم اینا که با وایتبرد و دیتا درس می خونن چی می شن….. ههههی
 20. “معلم عزیزم* قربان خاک پایت* بوسه زنان به پایت* میگم روزت مبارک* هفته ى معلم گرامیباد*”
 21. “معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است همه کار معلم کار عشق است روزت مبارک”
 22. “بیاد تموم اون تیکه پروندنا بیاد تموم اون حرفا بیاد صحبت های درگوشی بیاد اذیت کردن ها بیاد مداد دفتر تخته سیاه و گچ بیاد خط کش چوبی و…. معلم…. روزت مبارک”
 23. “تنها دو نفر به ما می آموزند :روزگار و آموزگار اولی به قیمت عمرمان دومی به قیمت عمرش”
 24. ای بلندیای قامت هنرت /از بلندای آسمان برتر/برسر سروران ملک ادب /گشته فضل تو تاج پر گوهر/دانش از فر تو بیافت فروغ/ذوق از دست تو گرفت افسر
 25. به سلامتی معلمی که دانش آموزش بهش آب دهن پرت کرد ولی معلم صورتش رو بوسید و کتکش نزد
 26. این هفته هفته ی معلم نیست… هفته ی تخته سیاهه…. یادش بخیر تخته سیاه, دستای کچی, شستن تخته پاک کن…. ما با تخته سیاه درس خوندیم این شدیم اینا که با وایتبرد و دیتا درس می خونن چی می شن….. ههههی
 27. “معلم عزیزم* قربان خاک پایت* بوسه زنان به پایت* میگم روزت مبارک* هفته ى معلم گرامیباد*”
 28. “روز قیامت با یه حساب کتاب ساده فهمیدم جام تو جهنمه داشتم می رفتم طرف جهنم که یه فرشته پرسید :کجا؟ گفتم جهنم گفت مگه تو دنیا چیکاره بودی؟ گفتم کارمند آموزش پرورش بودم. درس می دادم گفت بیچاره برگرد برو بهش. فکر کردی تا حالا کجا بودی؟ *روز معلم مبارک*”
 29. “بوسه میزنم بردستانت… به احترام بهشت که زیر پایت جاری ست… به احترام اندیشه ای که بر تخته کلاس نقش میبندد… سپاسگذار معلمی هستم که اندیشیدن را به من اموخت نه اندیشه هارا… *استاد روزت مبارک*”
 30. “ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﻪ ﺑﺨﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﮐﻪ ﺑﺮﺯﮒ ﺷﺪﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻋﺸﻖ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﻪ ۱ -ﻋﻄﺶ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ۲- ﺷﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ۳-ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﻭﺯﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ”
 31. “بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد اما تو میسوزی تا بسازی، با سپاس و عرض تبریک فراوان…”
 32. “معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است همه کار معلم کار عشق است روزت مبارک”
 33. “بوسه میزنم بردستانت… به احترام بهشت که زیر پایت جاری ست… به احترام اندیشه ای که از پس لطافت دستانت بر تخته سیاه کلاس نقش میبندد… وبه احترام وجودت که سرشار است از عطوفت حوریان بهشتی… ای مادر اندیشه های آسمانی، ای معلم روزت مبارک…”
 34. “درسهای سال اول ساده بود آب را بابا به سارا داده بود گرمی دستان ما از آه بود برگ دفترها به رنگ کاه بود ای معلم یاد وهم نامت بخیر یاد درس آب وبابایت بخیر ای دبستانی ترین احساس من بازگرد این مشقها را خط بزن”
 35. “سیزدتون بدر، دشمناتون دربدر، رفقاتون گل به سر، خوشیهاتون صد برابر.”
 36. ” جون هرکی میپرستی پاشو بریم بیرون خواهش میکنم آخه پارسال خونه نشستی چه خیری دیدی؟ پارسال نحسی سیزده گرفتت گوسفند شدی… امسال گوساله نشی شانس آوردیم! “
 37. ” از فرمایشات آقوی همساده ! سیزده بدر باس جمعه باشه که غروبش همچی آسفالتت کنه نه اینکه امسال تا شونزدهم تعطیلیه اصن ابهت خودش رو از دست داده غروب سیزده !”
 38. یروز سر کلاس یکی از بچه ها شلوغ کرد. معلم گفت بزنم عین سگ صدای گربه بدی
 39. معلممون می خاس بگه تست گیر ندید نرید تو حاشیه. گفت :”موقع حل تست خودتونو در گیره این مشکلات نکنین وگرنه دچار یه سری مشکلات میشید که به مشکل بر میخورید… ” بعد چن دیقه خودشم داشت تخته رو گاز میگرفت ما هم ک جای دندونامون رو میزا یادگاری ک نه یادگازی مونده..
 40. به سلامتی معلمی که آینده شاگرداش براش فرقی با آینده بچه هاش نداره…
 41. اسکندر را گفتند :چرا معلم خود را زیاده از حد تعظیم میکنی؟ گفت به سبب آنکه پدر، مرا از آسمان به زمین آورده و معلم مرا از زمین به آسمان برده است.
 42. دوستم میخواست با معلم ریاضی کلاس خصوصی بگیره، معلم بهش گفت ساعت ۷ بیا خونم تا باهات جاهایی که مشکل داری رو کار کنم، دوستم بهش گفت آقا اجاز یکی از بچه ها گفته اومده خونه شما آناناس خورده میشه واسه منم بخرید،
 43. “دیروز معلمم گفت: اسم کتاب کمک آموزشیت چیه؟ با کمال افتخار وخونسردی گفتم (معلم را به خانه ببرید). اغا نمیدونم چرا منو مشروت کرد”
 44. “به سلامتی همه ی معلم ها شمع را می‌سازند تا بسوزد اما معلم میسوزد تا بسازد”
 45. “درس معلم گر بود زمزمه ی محبتی جمعه به مکتب اورد طفل گریز پای را”
 46. “دلم واس محدودیتام تنگ شده واس اون موقع ها که میگفتیم: خانم اجازه…!!! بریم دستشویی…؟؟”
 47. معلم اضیظم عذ اینکه به من خاندن و نوشطن عاموختی حذار بار اظط ممنونم
 48. سپاس معلمی را که اندیشیدن را به من آموخت نه اندیشه هارا!
 49. “معلم عزیزم* قربان خاک پایت* بوسه زنان به پایت* میگم روزت مبارک* هفته ى معلم گرامیباد*”
 50. “روز قیامت با یه حساب کتاب ساده فهمیدم جام تو جهنمه داشتم می رفتم طرف جهنم که یه فرشته پرسید :کجا؟ گفتم جهنم گفت مگه تو دنیا چیکاره بودی؟ گفتم کارمند آموزش پرورش بودم. درس می دادم گفت بیچاره برگرد برو بهش. فکر کردی تا حالا کجا بودی؟ *روز معلم مبارک*”
 51. “بوسه میزنم بردستانت… به احترام بهشت که زیر پایت جاری ست… به احترام اندیشه ای که بر تخته کلاس نقش میبندد… سپاسگذار معلمی هستم که اندیشیدن را به من اموخت نه اندیشه هارا… *استاد روزت مبارک*”
 52. “ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻋﺸﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﻪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﯾﻪ ﺑﺨﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ‌ ﮐﻪ ﺑﺮﺯﮒ ﺷﺪﻡ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻋﺸﻖ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﻪ ۱ -ﻋﻄﺶ ﺩﯾﺪﻥ ﺗﻮ۲- ﺷﻮﻕ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ۳-ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﻭﺯﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ”
 53. “معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است همه کار معلم کار عشق است روزت مبارک”
 54. “معلم، تلاشگر بی ادعا”
 55. “تا خدا بوده و هست، معلم بوده و هست و هر روز، روز معلم هست. معلمی هنر است، عشقی است. آسمانی روزت مبارک”
 56. “به من از دانایی های خود گفتی تا از نادانی های خودم نگویم به من درس زندگی دادی تا فقط درس علم یاد نگیرم حالا من امروز میخواهم چیزی به تو یاد بدهم دانش آموزانت را تنبیه کن تا تنبیه کردن یاد بگیرند شکستشان بده تا شکست دادن یاد بگیرند روزت مبارک”
 57. “معلم عزیزم روزت مبارک همه ی خوبی هایم روزت مبارک من مدیون تو هستم چون هر چه نوشتن و آموختن در یاد دارم کار توست روزت مبارک”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 5 =