حدیث

حدیث

 1. افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود ، مگر اینکه شکر از جانب بندگان قطع گردد – امام باقر(ع)
 2. اندیشیدن درباره نیکی انسان را به نیکوکاری می کشاند – امام علی (ع)
 3. انصاف برترین خصلت هاست – امام علی ( ع )
 4. اول در فکر رفیق آگاه باش پس از آن آماده راه – امام علی ( ع )
 5. ایمان انسان به خدا خالص نبا شد مگر آنکه خدا را از خودش و پدر ومادر و فرزند وزن مالش و از همه مردم بیشتر دوست بدارد – امام صادق ( ع )
 6. آسان نیست مگر آنچه را که تو آسان گیری – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 7. با بصیرت ترین افراد کسانی هستند که عیب و ایراد خودشان را ببینند – امام علی ( ع )
 8. “با مهدی ما حجت های الهی پایان می پذیرد او آخرین امام و نجات بخش امت است – امام علی (ع)”
 9. با نفس خودت مخالفت کن تا در راه درست قرار گیری – امام علی ( ع )
 10. بر شما باد به پرهیزکاری و کوشش و راستگویی – امام باقر(ع)
 11. “بر شما باد گذشت زیرا که گذشت جز بر عزت بنده نمی افزاید پس از یکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را عزت دهد – پیامبر اکرم ( ص‌ )”
 12. برترین ایمان آن است که بدانی خدا همه جا با توست – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 13. بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید – امام باقر(ع)
 14. چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها – امام باقر(ع)
 15. حق فرزند بر پدرش این است که او را سواد و شنا و تیر اندازی بیاموزد – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 16. خداوند برکت را در عسل قرار داده است درمان دردها درآن است و هفتاد پیامبر برکت آنرا از خداوند خواسته – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 17. خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنى و فقیر) مساوى گردند – امام صادق (ع)
 18. دو چیز را نفروش دینت را و آبرو را – امام علی ( ع )
 19. روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است – امام علی (ع)
 20. روزه نفس از لذت هاى دنیوى سودمندترین روزه‏ هاست – امام علی (ع)
 21. زمانی بر مردم خواهد آمد که درونشان آلوده اما آشکارشان نیکو خواهد بود – امام علی (ع)
 22. زیبایی شخص به گفتار اوست – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 23. سخن نیک بگویید تا بدان شناخته شوید و کار نیک کنید تا از نیکوکاران شوید. – امام علی (ع)
 24. سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید – امام باقر(ع)
 25. سکوت سرمایه عظیمی است – امام موسی کاظم ( ع )
 26. شجاعت پیروزی آماده و فضیلتی آشکار است – امام علی (ع)
 27. “شعبان ماه من و رمضان ماه خداست هر که ماه مرا روزه بدارد در روز قیامت شفیع او خواهم بود – پیامبر اکرم ( ص‌ )”
 28. شکست یعنی تاخیر در پیروزی – امام علی ( ع )
 29. عزت مرد در بی نیازی او از مردم است – امام حسین ( ع )
 30. عمل اندک از انسان عاقل دو چندان محسوب میشود ولی اعمال زیاد آدم هواپرست و جاهل مردود است – امام موسی بن جعفر ( ع )
 31. فخر فروشی را کنار بگذار و تکبر را فرو نه و به یاد قبرت باش – امام علی (ع)
 32. “کسی که به دروغ قسم بگوید تا مال مسلمانی را تصرف کند روز قیامت خدا با او سخن نگوید – پیامبر اکرم ( ص‌ )”
 33. کسی که به علم عمل کند مانند کسی است که راه راست و روشن را بپیماید – امام علی (ع)
 34. کسی که عهد و پیمان خدا را رعایت نکند به خداوند یقین ندارد – امام علی ( ع )
 35. مثل اهل بیت من همچون کشتی نوح است، هر کس بر آن سوار شود نجات می یابد و هر کس تخلف نماید، در حقیقت غرق خواهد شد. – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 36. محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که در گفتارش راستگو باشد و در گزاردن نماز و آنچه بر او واجب کرده مواظبت و امانت پرداز باشد – امام صادق (ع)
 37. مردم به انجام روزه امر شده‏ اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند – امام رضا (ع)
 38. نا سپاسی نعمت ها قدم را می لرزاند و نعمت را می رباید – امام علی (ع)
 39. نهایت کمال ، فهم در دین و صبر بر مصیبت ، و اندازه گیری در خرج زندگانی است – امام باقر(ع)
 40. هر کس از خدا بترسد خدا همه چیز را از او بترساند وهر کس از خدا نترسد خدا او را از همه چیز بترساند – امام صادق ( ع )
 41. هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده می گردد – امام باقر(ع)
 42. “هر کس یتمی را سرپرستی کند تا آنکه بی نیاز شود خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد هم چنان که آتش دوزخ را بر خورنده مال یتیم واجب ساخته است – پیامبر اکرم ( ص‌ )”
 43. هر که بر خدا توکل کند ، مغلوب نمی شود ، و هر که از گناه به خدا پناه برد ، شکست نمی خورد – امام باقر(ع)
 44. هر که به خدا و روز واپسین ایمان دارد باید مهمانش را گرامی بدارد – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 45. هر که به ناحق جویای عزت شود به ذلت در افتد و هر که با حق عناد ورزد خوار گردد – امام علی (ع)
 46. هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد – امام باقر(ع)
 47. هرکه زمام خود را به دست هوس بسپارد شیطان بر او مسلط گردد – امام علی ( ع )
 48. همانا هر مومن آرام وبا وقار و نرم خوئی اهل بهشت است – امام علی (ع)
 49. هیچ قطره ای نزد خداوند ، محبوبتر از قطره اشکی که در تاریکی شب از ترس خدا و برای او ریخته شود ، نیست – امام باقر(ع)
 50. محبوبترین اعمال در نزد خدا شادی در دل مومن کردن است. – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 51. دو خصلت است که نیک‌تر از آن نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به بندگان خدا – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 52. بدان كه راستگويى، پر بركت است و دروغگويى، شوم. – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 53. شادى مومن در رخسار او و اندوهش در دل است. – امام علی (ع)
 54. بى رغبتى به دنيا، بزر گترين آسایش است. – امام علی (ع)
 55. بخشنده ترين مردم كسى است كه در هنگام قدرت مى بخشد. – امام حسين (ع)
 56. کسیکه به وقت یاری رهبرش‎ ‎ ‎ ‎درخواب باشد زیر لگد دشمنان بیدار‎‎می شود‎. ‎ – امام علی (ع)
 57. شکرگزاری از نعمت های پیشین نعمت های تازه ای را سبب می شود. – امام حسين (ع)
 58. گريه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است. – امام حسين (ع)
 59. صله رحم نماييد و به برادران (دينى) خود نيكى كنيد، هر چند با سلام كردن خوب و يا جواب سلام خوب باشد. – امام صادق (ع)
 60. اصلاح كردن نيكان با گرامى داشتن است و اصلاح بدكاران به تأديب . – امام علی (ع)
 61. ما پيامبران، همان گونه كه به برپا داشتن واجبات مأمور شده ايم، به مدارا كردن با مردم نيز مأمور شده ايم. – پیامبر اکرم ( ص‌ )
 62. تبسّم و شادمانى در برابر مؤمن موجب دخول در بهشت خواهد گشت، و نتیجه تبسّم در مقابل دشمنان و مخالفان سبب ایمنى از عذاب خواهد بود. – حضرت فاطمه (س)
 63. عبادت به زیادی نماز و روزه نیست بلکه به اندیشیدن در امر پروردگار متعال است. – امام رضا (ع)
 64. با دوستان فروتن باش ، از دشمن احتیاط کن و با عموم مردم گشاده رو باش. – امام رضا (ع)
 65. در شگفتم از آن کس که بردگان را با دارایی خود می خرد و آزاد می‌کند چگونه آزادگان را با اخلاق خوش خود نمی خرد . – امام رضا (ع)
 66. بی اعتنایی به دارایی مردم ، بهتر از بذل و بخشش است. – امام رضا (ع)
 67. یاری کردن ناتوان ، بهتر از صدقه دادن است. – امام رضا (ع)
 68. بهترین مال و ثروت آن است که وسیله حفظ آبروی انسان شود . – امام رضا (ع)
 69. برای کودک شیری بهتر از شیر مادرش نیست. – امام رضا (ع)